Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Malmö

Andersson & Wendel HB
Org.nr: 969759-1403
Journalistik, juridisk och social rådgivning, utbildning och konsultation.
Anki Linderoth Skriveri AB
Org.nr: 556667-6994
Bolaget skall utföra uppdrag och tjänster inom journalistik och copywriting samt annan därmed förenlig verksamhet.
Anna Hellsten AB
Org.nr: 556874-2950
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva journalistik och textproduktion jämte därmed förenlig verksamhet.
Bilder i Syd AB
Org.nr: 556853-1130
Produktion av böcker och dvd-filmer, bildförsäljning, journalistik.
Bill Hugg AB
Org.nr: 556679-8269
Bolaget ska bedriva film-, tv-, teater-, musik-, och radio- produktion, konsultverksamhet inom utbildning och reklam samt journalistik- och författarverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Billberg Johansson Produktion AB
Org.nr: 556842-7941
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom TV- och filmproduktion, journalistik, kostym och kostymtillverkning, scenografi och scenografitillverkning samt bygghantverk och därmed förenlig verksamhet.
Björn Lundquist i Malmö AB
Org.nr: 556335-1690
Bolaget skall bedriva journalistik, konsultativ verksamhet av- seende information och marknadsföring, grafisk formgivning, text- och musikförfattande, ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt handel med värdepapper.
Blyverket & Myhre Racing AB
Org.nr: 556913-9610
Bolaget ska bedriva hästsportverksamhet, utföra konsultuppdrag inom media och journalistik samt annan därmed förenlig verksamhet.
Catarina Rolfsdotter AB
Org.nr: 556769-9359
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom miljö och friskvård, journalistik samt därmed förenlig verksamhet.
Cawira AB
Org.nr: 556192-2237
Bolaget skall syssla med medicinsk verksamhet inklusive konsulting, utbildning och utveckling, journalistik, köp och försäljning av värdepapper ocn fonder samt köp, försäljning och förvaltning av fastigheter, fartyg, fly ...
Cawisma AB
Org.nr: 556830-4991
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva medicinsk verksamhet inklusive konsultverksamhet, utbildning och utveckling, journalistik samt köp och försäljning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Cecilia Eklund Kommunikation AB
Org.nr: 556930-5716
Bolaget skall bedriva marknadskommunikation, textproduktion, journalistik och därmed förenlig verksamhet.
COB Media Svenska AB
Org.nr: 556666-6441
Bolaget ska bedriva PR och journalistik inom läkemedel, sjukvård och apotektsverksamhet, medicinskt författarskap och import av hälsolitteratur och hälsoprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
CULTORUM Trädgårdsmedia AB
Org.nr: 556606-5313
Bolagets verksamhet skall vara författarskap, journalistik och fotografering m fl tjänster inom trädgårdsbranschen, förlagsverksamhet, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhe ...
Daligria AB
Org.nr: 556592-4890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
Exofeel HB
Org.nr: 969768-5866
Journalistik och författande
Firma Helleskog & Ringman HB
Org.nr: 969676-0306
Journalistik, översättning, information, föreläsningar, annan textproduktion, utbildning.
Fotograf Ola Torkelsson AB
Org.nr: 556686-4327
Bolagets verksamhet skall vara journalistik och fotografi.
Gnistor och Ljus KB
Org.nr: 969734-8911
Journalistik och renovering och vård av byggnader samt därmed förenlig verksamhet.
HBET HÅRDE & HÅRDE
Org.nr: 916766-7782
JOURNALISTIK OCH DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET.