Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Inredning i Malmö

313 Granath AB
Org.nr: 556368-7697
Bolaget skall bedriva möbeldesign, snickeri, renovering och inredning ävensom därmed förenlig verksamhet.
A-Inredning & Bygg GHS AB
Org.nr: 556583-1186
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet samt montering av inredning och idka därmed förenlig verksamhet.
Adventus Retail AB
Org.nr: 556135-8846
Bolaget skall bedriva försäljning av inredning, konfektion samt förvaltning av fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Butik Pumpan
Org.nr: 556967-9730
Handel med inredning.
Allocator AB
Org.nr: 556230-6125
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, byggverksamhet, konsultation inom marknadsföring, inredning och reklam, köp och försäljning av värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksam ...
Anders Andersson Investment AB
Org.nr: 556878-7393
Bolaget skall bedriva journalistverksamhet. Detaljhandel inredning & kläder. Handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Anders Jonasson Carpenter AB
Org.nr: 556827-0077
Bolaget ska bedriva tillverkning av inredning och utförande av byggnadsarbete.
Anne and the Architects AB
Org.nr: 556937-9810
Bolaget skall utföra arkitektverksamhet inom bygg och inredning samt grafisk formgivning och försäljning av kläder och därmed förenlig verksamhet.
Assar Persson AB
Org.nr: 556577-1135
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg och entreprenadarbeten inom byggbranschen, murning-, platt- sättning-, målningstjänster, vvs tjänster. Köp, försäljning, import, export, planering, tillverkning, repa ...
At Work Sweden AB
Org.nr: 556844-0860
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med möbler, inredning och teknisk utrustning för offentlig miljö samt konsulttjänster och projektledning inom företagsflytt och inredning jämte därmed förenlig verksam ...
Beautyge Sweden AB
Org.nr: 556563-9670
Bolaget skall bedriva försäljning av hårvårdsprodukter, utbildning och kursverksamhet inom hårvård, försäljning av inredning till hårvårdssalonger samt idka därmed förenlig verksamhet.
Berghammar inredning KB
Org.nr: 969772-6108
Företaget ska bedriva tillverkning och försäljning av möbler och heminredning.
Bilaktiebolaget Nilsson i Ängelholm
Org.nr: 556158-2379
Bolaget ska direkt eller genom hel- eller deläga dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, utveckling, handel och service inom områdena el, elektronik (såsom komponenter, belysningspro- dukter, kablage, larm och termisk ...
Bilinsidan 1 AB
Org.nr: 556692-3404
Bolaget ska bedriva inredning av fordon, bilsadelsmakeri och tapetsering samt därmed förenlig verksamhet.
BilPartner i Helsingborg AB
Org.nr: 556574-4504
Bolaget skall direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva fastighetsförvaltning, utveckling, handel och service inom områdena el, elektronik (såsom komponenter, belysnings- produkter, kablage, larm och term ...
Birgitta Nogeman AB
Org.nr: 556358-4977
Bolaget skall bedriva tandläkarverksamhet, bedriva handel med värdepapper, utföra tjänster avseende inredning av hem- och offentliga miljöer, bedriva handel med föremål avseende antik kuriosa, bedriva renovering och sköt ...
Blanking Design AB
Org.nr: 556979-6252
Bolaget skall, som konsulttjänst eller för bolagets egenutvecklade projekt, bedriva designarbete, produktutveckling, grafisk design, marknadsföring och varumärkesutveckling samt annan kreativ gestaltning, konstruktionsar ...
Bokföringstjänst Katarina Sjöström AB
Org.nr: 556724-0279
Föremålet för bolagets verksamhet är bokföring och bokslut och därmed förenlig verksamhet, ävensom bedriva handel med möbler och inredning och därmed förenlig verksamhet.
Bramsen Kulturdesign AB
Org.nr: 556929-2872
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom vara. Handel och produktion av mediemöbel till avspelning av ljud. Verksamhet inom tjänst. Pedagogisk arbeta med konst och natur för barn och vuxna. Samtidskonstproduktion. Utstäl ...
Brand New Homes TXT AB
Org.nr: 556752-0969
Bolaget skall bedriva design, tillverkning och försäljning av textilier, inredning samt därmed förenlig verksamhet.