Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Malmö

A4P Event & Musik AB
Org.nr: 556653-1892
Föremålet för bolagets verksamhet är kulturella arrangemang med klubb- och musikkonceppt samt event marketing och därmed förenlig verksamhet.
ABL Advanced Business Law AB
Org.nr: 556521-7055
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning till små och medelstora företag inom juridik, ekonomi och beskattning, samt driva därmed förenlig verksamhet.
Adverteasing AB
Org.nr: 556685-0540
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, finans och juridik, förvaltning av fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Advicer Juridik & Ekonomiteknik KB
Org.nr: 969655-8494
Konsultativ verksamhet i ekonomi och juridik och därmed förenlig verksamhet.
Agrilogik AB
Org.nr: 556977-9365
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom energi, miljö, teknik, ekonomi och lantbruk. Vidare ska företaget bedriva produkt- och tjäntsteutveckling inom miljöteknik och lantbruk. Aktiebolaget ska även bedriva hanterin ...
Aktiebolaget Blå Båten
Org.nr: 556964-8271
Bolaget ska arrangera evenemang med fokus på musik och teater och därtill förenlig verksamhet ombord fartyget Blå Båten i Malmö.
Aktiebolaget Dimanche
Org.nr: 556793-3410
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet åt företag inom hotell och restaurangbranschen, bedriva import, försäljning och lagerhållning av vin därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kvasten
Org.nr: 556229-2994
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom främst områden finansiering, affärsutveckling och ledarskap, arrangera golf och jaktevenemang, äga och handla med konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Alltiveto AB
Org.nr: 556932-8320
Bolaget ska bedriva informations- och konsulttjänster inom ekonomi, juridik och och pedagogisk utveckling. Översättningstjänster. Handel med frilufts- och hushållsartiklar.
AM Partner AB
Org.nr: 559017-5062
Bolaget ska bedriva design och handel med 3D-printade artiklar och 3D-printers. Bolaget ska också bedriva rådgivning och konsultverksamhet rörande 3D-printing och 3D-printers samt därmed förenlig verksamhet.
Angerboda AB
Org.nr: 556737-4771
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom finans, ekonomi och juridik, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
ANNAHD AB
Org.nr: 556728-2990
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, fastighets- och utbildningsbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Idka föreläsningsverksamhet samt handel med lös egendom, företrädesvis värdepapper
AOS Läkartjänst AB
Org.nr: 556832-8669
Bolagets verksamhet ska vara att utföra läkarkonsulttjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
Apparans EF
Org.nr: 769611-0795
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att vara ett vinstgivande affärsstöd och erbjuda dem och även icke medlemmar tjänster inom ekonomi, juridik, försäkringar, marknadsföring, företagsutveckling, ...
Arcus Familje och Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556613-3475
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt be- gravningar och transporter av personer och gods samt avlidna samt konsulting inom juridik och ekonomi samt försäkringar och därmed förenlig verksamhet.
Arilus AB
Org.nr: 556655-1114
Boalget skall bedriva förmedling av företag och kommersiella fastigheter, utföra värderingsuppdrag samt konsulttjänster inom företagsledning och bedriva handel med och mäkla lastbilar, släpvagnar och personbilar samt där ...
ArjoHuntleigh AB
Org.nr: 556304-2026
Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag eller andra former av ägande - bedriva tillverkning av och handel med produkter och hjälp- medel för'lyftförflyttning och sårvård som bidrar till kvalitetsförbättring och ko ...
Atia AB
Org.nr: 556806-2425
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och säkerhet samt bedriva finansiell verksamhet och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Banke, Goumen & Smirnova Literary Agency AB
Org.nr: 556902-0679
Företaget ska bedriva en litterär agenturverksamhet som ska förmedla intellektuella rättigheter inklusive film- och litterära rättigheter, samt erbjuda tjänster inom språköversättning.
Bellwether Productions AB
Org.nr: 556992-8533
Bolaget ska arrangera evenemang samt bedriva konsult- och projektverksamhet inom eventutveckling samt därmed förenlig verksamhet.