Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Webdesign i Malmö

Aktiebolaget Mr Schüler
Org.nr: 556990-9269
Bolaget skall bedriva verksamhet inom grafisk design, digital produktion av nyhetsbrev och webbaserade mobilapplikationer, webdesign och filmproduktion och därmed förenlig verksamhet.
anniBlue HB
Org.nr: 969691-7930
Multimedia, reklam, webdesign, mediautveckling, formgivning och konsultverksamhet inom digital media, cd-rom, internet, events, affärsutveckling, grafisk produktion, programmering, marknadsföring, inredningsdesign, ljudr ...
Daligria AB
Org.nr: 556592-4890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rörelse med inriktning på venture capital, private equity, investeringar och finansiell verksamhet, direkt eller indirekt bedriva handel för egen räkning med finansiella i ...
Epic Creations AB
Org.nr: 556945-0199
Bolaget skall arbeta med automation, webdesign, friskvård, biodling och därmed förenlig verksamhet.
EuroITSolutions Sweden HB
Org.nr: 969665-6520
Konsultverksamhet inom internetbranschen såsom domännamnsregistrering, webdesign och nätverkstjänster, samt även värdepappershandel och fondförvaltning.
Förvaltnings AB Kvinten
Org.nr: 556455-4045
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappershandel, juridisk konsultverksamhet, konsultverksamhet inom multi-mediabranschen vad avser produktion på internet företrädesvis grafisk formgivning och webdesign sa ...
Inkanet consult KB
Org.nr: 969694-8182
Handel med aktier och andelar, konsultation samt webdesign inom IT branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Kakelpiloten AB
Org.nr: 556810-6958
Plattsättning med kakel och klinker, webdesign, administration, kontorstjänster, datorgrafik, byggnadsreparationer, flygteori och därmed förenlig verksamhet.
Kimcambium AB
Org.nr: 556516-9132
Bolaget skall bedriva annons- och reklamverksamhet, fastighetsmäkleri, uppförande, anläggning, reparation och underhåll av byggnationer, villor, småhus och lägenheter, fastighetsförvaltning, installationstjänster inom by ...
Nordisk webdesign & internetutveckling AB
Org.nr: 556669-1928
Bolaget ska i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom reklam, media och internet, förvalta fast egendom samt värdepapper, bedriva affärsutveckling och konsultverksamhet, företrädesvis in ...
Salt Media AB
Org.nr: 556562-9770
Föremålet för bolaget är att bedriva produktion av tidningar och elektroniska nyhetsbrev, webdesign, samt idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Vanishing point Skåne HB
Org.nr: 969707-9086
Konsultverksamhet inom webdesign och nöjesevent.
WebNyans AB
Org.nr: 556862-9165
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och produktutveckling inom webdesign, webutveckling, interaktionsdesign och sociala medier samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska aktiebolaget bedriva mediaproduktion inom fil ...