Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konst i Malmö

AB ARMARON
Org.nr: 556541-3779
Bolaget ska bedriva handel värdepapper, konst och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Pudelqvist
Org.nr: 556527-8099
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med konst samt idka därmed förenlig verksamhet.
Acestor AB
Org.nr: 559001-7330
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastigheter, teknik och energi, bedriva handel med bilar och konst, äga och förvalta aktier och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Addit Development AB
Org.nr: 556274-0497
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och marknadsplanering, affärsförmedling och värdepappersförvaltning samt försäljning och uthyrning av konst, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adilnor Collection HB
Org.nr: 969706-7115
Försäljning av konst på internet.
Agnol AB
Org.nr: 556684-6043
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet genom hel- och delägda bolag samt äga och förvalta fastigheter, värdepapper, konst och antikviteter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även driva konsultverksamhet inom mana ...
Ajabu Pether Lindgren KB
Org.nr: 969708-4029
Produktion och förmedling av underhållning,musik och konst i norden i världen.
Aktiebolaget A & Co Trading i Malmö
Org.nr: 556478-6779
Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och hemelektronik samt service och installation av desamma, äga och förvalta fast egendom, handel med värdepapper, konst, möbler, antikviteter, ädelstenar, smycken, klockor, m ...
Aktiebolaget Drogden
Org.nr: 556281-8608
Bolaget ska i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag- Utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt. Bedriva förmedlingsverksamhet, främst avseende företag ...
Aktiebolaget El-Ti Armatur
Org.nr: 556101-8846
Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med elektrisk belysningsarmatur, värdepapper, motorfordon, båtar, konst, antikviteter, samt musikprodukter jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Konstbron
Org.nr: 556714-3705
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och kunskapsspridning inom konst och kulturområdet. Bolaget skall skapa premisserna för stärkta och fördjupade relationer mellan näringsliv och kultursektorn.Bolaget ska bedriva ha ...
Aktiebolaget Kvasten
Org.nr: 556229-2994
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom främst områden finansiering, affärsutveckling och ledarskap, arrangera golf och jaktevenemang, äga och handla med konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Aktiebolaget Malmö Kolonnen 9
Org.nr: 556757-0931
Bolaget skall bedriva i eget namn eller genom dotter-eller intressebolag * utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt * bedriva förmedlingsverksamhet, främst avseen ...
Aktiebolaget Valanga
Org.nr: 556366-0652
Bolaget skall i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag - Utföra konsulttjänster inom företagsledning, beskattning, finansiering, redovisning och bolagsrätt. - Bedriva förmedlingsverksamhet främst avseende före ...
Alfa Art Museum ek. för.
Org.nr: 769615-6756
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: via internet i första hand erbjuda konstnärer att visa sin konst i ett nytt medium där de genom sin E-mailadress direkt nås av intressen ...
Antiqvm AB
Org.nr: 556142-3053
Bolaget skall bedriva förmögenhetsförvaltning samt handel med konst och antikviteter samt penningutlåning, dock ej sådan penningutlåning, som regleras i lagarna utav bank- och kreditinstitut samt därmed förenlig verksamh ...
Arator AB
Org.nr: 556259-9794
Bolagets syfte är att bereda vinning åt anställda och aktieägare genom att bedriva verksamhet inom: butiksinredning, byggnation, café, dekoration och expo av butiker samt privat och offentlig miljö, design av logotyper, ...
Arkitekt Mikael Wikeborg AB
Org.nr: 556545-8154
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, handel med fast egendom samt handel med byggprodukter, möbler, antikviteter, konst och därmed förenlig verksamhet.
Aruhn-Solén Music AB
Org.nr: 556556-5396
Bolaget skall bedriva föreställnings- och undervisningsverksamhet inom sång, musik, balett och likartade underhållningsområden, samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom värdepapper, maskiner och inventarier, före ...
ATX Partner AB
Org.nr: 556421-6025
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva konsulttjänster på styrelse och företagsledningsnivå, management, försäljningsuppdrag, utbildning, redovisning, administration och finansie ...