Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aruhn-Solén Music AB

"Bolaget skall bedriva föreställnings- och undervisningsverksamhet inom sång, musik, balett och likartade underhållningsområden, samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom värdepapper, maskiner och inventarier, företrädesvis datorer, verkstads- maskiner och bilar för uthyrning (leasing), bedriva handel med konst och hantverk, bedriva förlagsverksamhet inom konst och musik samt bedriva med ovanstående verksamheter förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Hantverk - Konst
Org.nr: 556556-5396
Företagsform: Aktiebolag