Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hantverk i Malmö

Ankis Hantverk & Ting KB
Org.nr: 969750-2756
Tillverkning & försäljning av hantverk, grafiskt material, webbdesign, foto & redigering samt därmed förenliga verksamheter.
Aruhn-Solén Music AB
Org.nr: 556556-5396
Bolaget skall bedriva föreställnings- och undervisningsverksamhet inom sång, musik, balett och likartade underhållningsområden, samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom värdepapper, maskiner och inventarier, före ...
Chiswed LL AB
Org.nr: 556561-6595
Bolaget skall bedriva handel med svenska produkter med inriktning på hantverk, konstglas, bruksglas och sjukvårdsutrustning samt utbildning och konsultationer inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Colibri SRL HB
Org.nr: 969748-0383
Resebranschen, som arrangör av resor. Handel, import och export av textil, päls, skinn, agroprodukter, hantverk samt konsultverksamhet inom marknadsföring'kommunikation och kontaktförmedlande.
Coswift & Resource Invest AB
Org.nr: 559011-3428
Aktiebolaget ska driva konsultverksamhet inom mjukvaruteknik och projektering, försäljning av mjukvara, konsultverksamhet inom socialt samhällsansvar, dvs hjälpa företag att investera sunt i biståndsprojekt och projektup ...
EkoMer AB
Org.nr: 556806-4421
Bolaget ska bedriva försäljning av väskor, skor och kläder. Bolaget skall även driva tillverkning samt försäljning av tryck, textil, hantverk, tavlor, planscher, smycken, present och researtiklar, bilder och logga, aktiv ...
Industrial Services i Stockholm AB
Org.nr: 556903-6063
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av teknisk utrustning främst industrimaskiner samt bedriva konsultverksamhet avseende teknisk utrustning till industrimaskiner, import och export av hant ...
JSI Group HB
Org.nr: 969758-8995
Import och export av begagnade bilar och lastbilar, reservdelar för bilar och lastbilar, byggnadsmaterial, elektrisk- och medicinsk utrustning, skor och kläder. Livsmedelsindustri med tillverkning av presentartiklar såso ...
Juvelnilsson AB
Org.nr: 556028-0801
Bolaget skall idka hantverk och handel inom juvelerarbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Larrys Bygg & Design AB
Org.nr: 556955-7399
Aktiebolaget ska bedriva hantverk inom bygg & Design, verksamhet.
Newi Nordic HB
Org.nr: 969689-8718
Tandtekniska arbeten, webpublikationer, konsult-lärare inom data, import och export av hobbyprodukter såsom tyg, träskulpturer, smide, producering och försäljning av konst-hantverk.
Noia Dezign EF
Org.nr: 769610-0028
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom försäljning av konst och hantverk, vari medlemmarna kan beredas arbete.
Servicekompaniet Andréasson AB
Org.nr: 556555-6452
Bolaget skall bedriva städbolag, kontorsservice, hantverk och därmed förenlig verksamhet.
SRK ImpEx Trade KB
Org.nr: 969661-8470
Import, export, förmedling, inköp och försäljning av varor och tjänster mellan länder inom och utom EU såsom byggmaterial, livsmedel, hantverk, datorer och övrig hemelektronik samt arrangerande och'eller koordinering av ...
Åhus Brygg Fabrik AB
Org.nr: 556548-0513
Aktiebolagets verksamhet ska bestå av produktion och import av vin, öl, och andra drycker samt därmed förenlig verksamhet samt framtagning av bryggor och ek tunnor samt annat hantverk.