Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juvelnilsson AB

"Bolaget skall idka hantverk och handel inom juvelerarbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Guldsmedsaffärer - Hantverk
Org.nr: 556028-0801
Företagsform: Aktiebolag