Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Chiswed LL AB

"Bolaget skall bedriva handel med svenska produkter med inriktning på hantverk, konstglas, bruksglas och sjukvårdsutrustning samt utbildning och konsultationer inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Hantverk - Juridik - Marknadsföring
Org.nr: 556561-6595
Företagsform: Aktiebolag