Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Malmö

10 timmar AB
Org.nr: 556906-3364
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administ- ration, journalistisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
2seater Consulting AB
Org.nr: 559025-8454
Bedriva direkt eller indirekt konsultverksamhet och utbildning inom bolagsområden, ledning, organisation, marknad, ekonomi och strategi, styrelserådgivning och styrelsearbete. Även handel med värdepapper.
A Invest & Consulting AB
Org.nr: 556031-1002
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi och finans, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper även som idka annan därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget kunna äga och förvalta fas ...
A4P Event & Musik AB
Org.nr: 556653-1892
Föremålet för bolagets verksamhet är kulturella arrangemang med klubb- och musikkonceppt samt event marketing och därmed förenlig verksamhet.
AB Cavalli Coach & Consultant
Org.nr: 556950-0803
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, HR, ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
AB REG & co
Org.nr: 556871-4454
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt annan därmed förenlig verksamhet.
ABL Advanced Business Law AB
Org.nr: 556521-7055
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning till små och medelstora företag inom juridik, ekonomi och beskattning, samt driva därmed förenlig verksamhet.
Activae Vitae AB
Org.nr: 559010-0342
Konsultverksamhet inom hälsovård exempelvis hyrläkare. Konsultverksamhet inom sport och fritid, friluftsliv, utförsåkning, exempelvis utbildning av skidlärare, föreläsningar, rådgivning. Konsultverksamhet inom programmer ...
ADRECO Redovisning i Malmö HB
Org.nr: 916762-3850
KONSULTVERKSAMHET INOM REDOVISNING, EKONOMI OCH SKATTERÄTT SAMT ANNAN DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
Adverteasing AB
Org.nr: 556685-0540
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, finans och juridik, förvaltning av fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Advicer Juridik & Ekonomiteknik KB
Org.nr: 969655-8494
Konsultativ verksamhet i ekonomi och juridik och därmed förenlig verksamhet.
Agrilogik AB
Org.nr: 556977-9365
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom energi, miljö, teknik, ekonomi och lantbruk. Vidare ska företaget bedriva produkt- och tjäntsteutveckling inom miljöteknik och lantbruk. Aktiebolaget ska även bedriva hanterin ...
Ahrens & Partners AB
Org.nr: 556866-6217
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva direkt eller indirekt konsultverksamhet och utbildning i snabbväxande företag inom områdens som bidrar till att vidmakthålla och återskapa snabb expansion under lönsamhet i ...
Ahrens Rapid Growth AB
Org.nr: 556834-6364
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva derekt eller indirekt konsultverksamhet och utbildning i snabbväxande företag inom områdena som bidrar till att vidmakthålla och återskapa snabb expansion under lönsamhet inom omr ...
Akropol AB
Org.nr: 556275-6147
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier, bedriva konsultativ rådgivning och utbildning inom områdena ekonomi och IT och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Blå Båten
Org.nr: 556964-8271
Bolaget ska arrangera evenemang med fokus på musik och teater och därtill förenlig verksamhet ombord fartyget Blå Båten i Malmö.
Aktiebolaget Dimanche
Org.nr: 556793-3410
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet åt företag inom hotell och restaurangbranschen, bedriva import, försäljning och lagerhållning av vin därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Kvasten
Org.nr: 556229-2994
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom främst områden finansiering, affärsutveckling och ledarskap, arrangera golf och jaktevenemang, äga och handla med konst och antikviteter, äga och förvalta samt handla med ...
Aktiebolaget Samverkande Företagskonsulter för södra och mellersta Sverige
Org.nr: 556330-7288
Bolaget skall bedriva ekonomi-, revisions-, redovisnings-, och marknadsföringstjänster, uthyrning av inventarier och transportmedel, kapitalförvaltning, egendomsförmedling samt import och handel av produkter med inriktni ...
Alltiveto AB
Org.nr: 556932-8320
Bolaget ska bedriva informations- och konsulttjänster inom ekonomi, juridik och och pedagogisk utveckling. Översättningstjänster. Handel med frilufts- och hushållsartiklar.