Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Anders Kristoffersson Utveckling AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende forskning, utveckling och utbildning med inriktning på byggnadsekonomi speciellt lednings- och informationsteknik. Bedriva handel med värdepapper såsom aktier, obligationer och andra finansiella instru ment samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556536-4824
Företagsform: Aktiebolag