Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Anowa Fastigheter AB

"Bolaget ska förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter i företrädesvis Öresundsregionen samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556863-6475
Företagsform: Aktiebolag