Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Malmö

11.Agency AB
Org.nr: 556935-3369
Bolaget skall bedriva agentur och försäljning, design och tillverkning av olika varumärken inom detaljhandeln så som kläder, skor, väskor, accessoarer, smycken, äga och förvalta värdepapper samt fastigheter samt därmed f ...
2B Holding AB
Org.nr: 556394-0310
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, handel och förvaltning av bolag, handel och förvaltning av värdepapper, handel med industri och konsumentprodukter, förmedling av affärskontakter ävensom i ...
3eVåningen Fastigheter AB
Org.nr: 556935-4490
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
4M Vision AB
Org.nr: 559025-8884
Import-export av byggvaror, konsultverksamhet inom byggande, byggmatrial och investeringsrådgivning vid fastighetsinköp och försäljning av fastigheter.
A-Inspektion AB
Org.nr: 556579-0689
Bolaget skall tillhandshålla konsulttjänster och entreprenader inom bygg- och fastighetsbranschen, fastighetsvärdering och idka handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
A. Radomski Fastigheter AB
Org.nr: 556650-0715
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig veksamhet.
A.Atout Property Development AB
Org.nr: 556904-1733
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom och utom riket äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med fastigheter, lägenheter och lokaler, utföra ny-, till- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, lägenheter och l ...
AAR Translator AB
Org.nr: 556385-6235
Föremålet för bolagets verksamhet är översättning, kontors- verksamhet, försäljning och service av datorer, kontors- och bokföringsservice, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Berga V 5
Org.nr: 556742-9443
Bolaget ska förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB Chylenski Förvaltning
Org.nr: 556674-9817
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet, innovation, forskning, utveckling samt försäljning av teknik baserade produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fastigheter och vär ...
AB Diskonten 3 i Malmö
Org.nr: 556720-6379
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AB FastighetsKontor1 i Skandinavien
Org.nr: 556756-0536
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom såsom fastigheter i såväl Sverige som utomlands samt uthyrning därav, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Fågelkilen
Org.nr: 556845-6361
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, både kommersiella och hyresfastigheter, äga helt eller del av andra aktiebolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Höstan
Org.nr: 556613-1461
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
AB Lars Nevstad Fastigheter
Org.nr: 556215-0234
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning och uthyrning av fast egendom, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Liljeroths Juvelform Claes Liljeroth
Org.nr: 556870-8035
Bolaget ska bedriva försäljning och reparation av guld, smycken och ur, bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Markus Johansson Malmö
Org.nr: 556821-8084
Bolaget skall bedriva agentur för monteringsfärdiga villor och tillbehör, försäljning av byggtjänster samt handel med fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
AB MRH Holding
Org.nr: 556872-6177
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier. Bolaget skall även bedriva byggverksamhet, ny-, till- och om- byggnation av fastigheter, bemanning inom byggsektorn, investering i och förvaltning av fast ...
AB Peter Landgren & Co Malmö City
Org.nr: 556790-7497
Bolaget skall bedriva förmedling av villor, bostadsrätter och kommersiella fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Rallfast
Org.nr: 556750-7537
Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och hyra ut fastigheter.