Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

2do Solutions AB
Org.nr: 559022-5255
Bolaget skall bedriva konsult & utbildningsverksamhet inom Management & IT, försäljning, konsultation, produktion, utbildning, uthyrning, export och import inom databranschen avseende både hård- och mjukvara samt därmed ...
2Hallström AB
Org.nr: 556703-1322
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, samhälls- och omvärldsanalys, kommunikation och organisationsutveckling, förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
421 Consulting AB
Org.nr: 556618-7026
Bolaget skall bedriva management samt äga och förvalta fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet.
421 Group KB
Org.nr: 969752-4750
Bolaget ska bedriva management consulting samt mjukvaruutveckling och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
999 Kina import HB
Org.nr: 969731-7692
Import av promotion- och presentartiklar, leksaker, hushållsprodukter och kontorsprodukter såsom pennor, almanackor, anteckningsböcker, kopieringspapper, mappar och datatillbehör med försäljning till grossister och detal ...
A Vision Space Management AB
Org.nr: 556675-0476
Bolaget ska bedriva stylistverksamhet inom reklam- och mediabranchen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A-C KONSULT HB
Org.nr: 916635-9639
Konsult och kursverksamhet inom måleri- bygg samt båtbranschen, ägande och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
A.Ö. PsykologResurs AB
Org.nr: 556810-2106
Bolaget skall vara psykologkonsult med inriktning: samtalsbehandling, utredning, personalhandledning, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
AB Ekporten
Org.nr: 556624-2474
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg och inredning samt förvaltning av aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Access in Sweden AB
Org.nr: 556990-5754
Företaget ska utföra rådgivning , personalutbildning, förmedlings- och nätverkstjänster åt organisation och företag. Arrangerande av kurser, konferenser, seminarier, studieresor, hälsoresor och temadagar. Förmedling och ...
Ackell & Associates AB
Org.nr: 556606-5636
Bolaget skall bedriva uthyrning av ledningspersonal samt utbildning och konsultverksamhet i ledning, ledarutveckling, management och därtill hörande frågor inom olika typer av organisationer. Bolaget ska också äga och fö ...
Agera Nu & Leister AB
Org.nr: 556713-6261
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion inom teater, TV och film, kompetensutveckling, vidareutbildning och coaching, personaluthyrning, bemanning och rekrytering, äga och förvalta fast och lös egendom såsom ...
Akademiklinken Dental Christina Malmsjö AB
Org.nr: 556779-8888
Bolaget skall äga företag involverade i estetisk tandvård, själva bedriva estetisk tandvård samt utbildning och kurser inom ovan nämnda område samt även investera i fast och lös egendom.
AkSang AB
Org.nr: 556520-3741
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med fokus på management- frågor, bedriva utveckling av mekaniska plåtbearbetningsmaskiner, bedriva verksamhet inom design och inredning samt idka med ovanstående förenlig verksamhe ...
Aktiebolaget Amerix
Org.nr: 556406-4540
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva företagskonsultationer och kapitalförvaltning samt ävenledes med dessa verksamheter förenlig verksamheter.
Aldesco AB
Org.nr: 556612-7154
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultativ verksamhet inom områdena organisations- och affärsutveckling, uthyrning av tjänster inom områdena företagsledning och översättning, köp och försäljning av värdepap ...
Alenda Marketing AB
Org.nr: 556344-4305
Bolaget skall bedriva ekomomiska konsultationer såsom redovisning, årsbokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultationer och handel inom områdena miljöteknik motorer och ...
Algver Management Consulting AB
Org.nr: 556853-4290
Aktiebolaget levererar management- och specialisttjänster till aktörer inom finansbranschen avseende administrativa processer, finansiell redovisning, riskkontroll, systemrelaterade frågeställningar och tillståndärenden. ...
Altum Invest AB
Org.nr: 556132-0010
Bolaget skall bedriva konsultation, utveckling och försäljning av elektronisk och mekanisk utrustning, bedriva handel med fast och lös egendom företrädesvis fastigheter respektive aktier samt idka annan därmed förenlig v ...
Amanda Consulting i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556670-3061
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling avseende alla branscher och dimensioner, företrädesvis inom fastighetsbranschen, försvarssektorn, detaljhandeln och fordonsindustrin, förvaltning samt ha ...