Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Nitnit AB
Org.nr: 556709-1557
Bolaget ska äga och förvalta och bedriva uthyrning av fast och lös egendom, bedriva konsultationer inom fastighetsbranschen samt bedriva handel och uthyrning av motorfordon såsom båtar och bilar, handel med värdepapper s ...
Nordfeldt Development AB
Org.nr: 556926-7403
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom bygg- och fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Nordic Contribution AB
Org.nr: 556945-5644
Styrelse uppdrag. Konsult inom: ledarskap, sälj och marknads- föring. Äga och förvalta värdepapper. Ägande av bolag och fastigheter.
Nordic Custom Installation Solutions AB
Org.nr: 556918-7056
Bolaget skall bedriva handel och installation av ljus-, ljud-, audio' videoprodukter och styrsystem för dessa, tillhandahålla managementkonsulttjänster samt IT-konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.
Nordic Industry Development AB
Org.nr: 556663-9455
Bolaget ska investera i industribolag, tillhandahålla managementkonsulttjänster, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nordic SpectraLight AB
Org.nr: 556737-4359
Bolaget skall bedriva import och återförsäljning av elektroniska ljus- och ljudsystem med tillbehör samt konsultativa uppdrag i anslutning därtill, management- och IT konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Nordisk Konsultation AB
Org.nr: 556056-5680
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva värdepappershandel, fastighetsförvaltning,samt bedriva konsulterande verksamhet inom industri och handel och därmed förenlig verksamhet.
Nordkapp Frimärken & Konsult AB
Org.nr: 556444-7380
Bolaget skall bedriva handel med frimärken och antikviteter samt utföra konsultverksamhet avseende dessa områden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Norrsma Consulting AB
Org.nr: 556748-2822
Bolaget ska bedriva verksamhet inom management och IT-konsulting och därmed förenlig verksamhet.
Norsys Technology AB
Org.nr: 556401-3745
Bolaget ska bedriva handel, konsultation, utveckling, produktion och service med elektronik, data och programvaruprodukter, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
OAXS design HB
Org.nr: 969770-1226
Företaget ska bedriva industridesign samt i viss mån egen tillverkning och försäljning av egna produkter. Företaget bedriver konsultation inom design.
Old Fashioned AB
Org.nr: 556908-6571
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom affärsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
ORDSVALLET HB
Org.nr: 916637-1972
TEXT- OCH BILDFRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING SAMT UTBILDNING, INFORMATION, FÖRMEDLING OCH KONSULTVERKSAMHET INOM INFORMATIONSTEKNOLOGIOMRÅDET
Orrön AB
Org.nr: 556967-1604
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning företrädesvis inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Ortoplast AB
Org.nr: 556601-5896
Bolaget ska bedriva medicinsk utbildnings- och konsult- verksamhet, läkarpraktik, handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Otk Holding AB
Org.nr: 556858-0277
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltningi av aktier och andelar, konsultverksamhet rörande bolagsledning och dito förvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
P&JAMM AB
Org.nr: 559008-9669
Aktiebolaget ska bedriva företagsförvärv och affärsutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.
P4P Personnel Quality AB
Org.nr: 556618-8248
Bolaget ska bedriva: a. Bistå företag'organisationer (P4P:s kunder) i att utveckla och underhålla styrsystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö. b. Konsultverksamhet hos företag'organisationer för att höja förmågan att led ...
Painless Konsult MBL AB
Org.nr: 556730-1394
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet, undervisning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
PAINLESS KONSULT MBL HB
Org.nr: 916621-9502
KONSULTATIV VERKSAMHET, UNDERVISNING OCH UTVECKLINGSARBETE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSEKTORN