Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Commdit i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556554-0472
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa, sälja, förvalta och att äga fast egendom, att äga, förvalta samt bedriva handel med värdepapper, att bedriva ekonomisk och finansiell konsult- och serviceverksamhet, ...
Corpled AB
Org.nr: 556907-4338
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring mot näringsliv och offentlig sektor samt köp och förväljning av belysningslösningar och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs nationellt o ...
Curmans Gestalt AB
Org.nr: 556502-5375
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på personlig utveckling och organisationsutveckling samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cybis Elektronik & Data AB
Org.nr: 556229-3059
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena teknikdokumentation och verksamhetsanalys, konsultverksamhet inom områdena programmering och processtyrning, försäljning och egen utveckling av produkter inom dessa omr ...
D. Berggren Invest AB
Org.nr: 556769-3378
Bolaget ska bedriva konsult- och kursverksamhet inom livsmedels- branschen och restaurang samt handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Dandy Interaction AB
Org.nr: 556879-4118
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom interaktion, koncept, sökmotoroptimering (SEO), design, utbildning, projektledning och projektmetodik inom informationsteknologi (IT) och därmed förenlig verksamhet.
Danowsky Lidström AB
Org.nr: 559018-2670
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att direkt eller genom andra bolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom administrativa tjänster och verksamhetsutveckling, samt bedriva ...
Dazu AB
Org.nr: 556784-0946
Bolaget ska bedriva tillverkning och handel med sjukvårds- produkter och presentartiklar. Konsultverksamhet inom marknads- föring, kommunikation och företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Decay Music AB
Org.nr: 556591-4610
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsult-, musikförlag-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, ...
Der Stuhl i Stockholm AB
Org.nr: 556642-8941
Bolaget skall bedriva uthyrning, import och export av båtar, maskiner, möbler och förenlig rådgivning och konsultationer, samt handel med väredpapper och därmed förenlig verksamhet.
DJV Consulting AB
Org.nr: 556964-0864
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, utbildning, ledarskap och utveckling, organisation, IT, PR och marknad. Företaget kommer även att förvärva fastigheter samt bedriva handel med värdepapper.
Double Diamond AB
Org.nr: 556380-7568
Bolaget skall bedriva PR-verksamhet, handla med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Douglas S Invest AB
Org.nr: 556888-9751
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier, andelar och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Drabe-Vesterlund Konsult AB
Org.nr: 556347-7271
Bolaget ska bedriva konsultation, utbildning samt management for hire inom affärsutveckling och organisationsutveckling, främst av säljande eller säljnära funktioner. Bolaget ska vidare äga och förvalta aktier och andra ...
Dreamworkz Nordic HB
Org.nr: 969751-2623
Konsult inom bygg(inkl el), ekonomi, företag, juridik, bedömning försäkringsanspråk. Import och handel av främst inrednings- och designprodukter.
Drozo Invest AB
Org.nr: 556805-3150
Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Dybeck Develop AB
Org.nr: 556950-7964
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom följande områden: Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering, marknadsföring, HR, employer branding (arbetsgivare marknadsföring), nätverkande, försäljning, organisaton ...
e-capital AB
Org.nr: 556584-0328
Bolaget skall äga fast och lös egendom, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper, samt bedriva konsultverksamhet med inriktning mot affärsutvecklingsfrågor, samt därmed förenlig verksamhet.
E.B. SJÖQUIST MARKETING AB
Org.nr: 556373-1263
Bolaget skall idka handel, förädling av slakt och slakteriprodukter samt konsultationer inom slakt, styckning, och charktillverkning, samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva uthyrning, förvaltning ...
EBD SCANDINAVIA AB
Org.nr: 559003-6207
Bolaget ska bedriva däckshotell, affärsutveckling i den totala däcksaffären, tillbehör, försäljning av däck, fälg samt kompletta hjul samt därmed förenlig verksamhet.