Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Exlubido AB
Org.nr: 556960-5172
Aktiebolaget ska bedriva publicistisk verksamhet samt rådgivning inom företagsledning, organisation, processer och styrning. Bolaget skall även bedriva handel med lös egendom och värdepapper. Vidare ska bolaget bedriva k ...
F&S Ekman Förvaltning AB
Org.nr: 556947-4348
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper, förvaltning och utveckling av fastigheter, konsultverksamhet inom livmedelshandeln samt därmed förenlig verksamhet.
FamilCo AB
Org.nr: 556827-8120
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledning, marknadsföring och affärsutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
Famoni AB
Org.nr: 556923-2373
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, affärsutveckling och företagsekonomisk rådgivning, både inom och utanför EU. Bolaget skall också äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig ve ...
FAMWÉ HB
Org.nr: 916608-7206
KONSULTVERKSAMHET OCH UNDERVISNING INOM OMRÅDET EKONOMI
Farmhouse AB
Org.nr: 556520-2867
Bolaget skall idka import, export och handel med presentartiklar och produkter för inredning tillika produkter och konsult- verksamhet inom medicinsk teknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FEMEVI AB
Org.nr: 556068-9282
Bolaget skall bedriva köp, försäljning och förvaltning av aktier och värdepapper, samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Feriola Förvaltnings AB
Org.nr: 556645-3493
Bolaget skall, direkt och indirekt, äga, förvalta och utveckla fastigheter, bedriva fastighetsskötsel, utföra konsultation och rådgivning inom ekonomi och inom fastighets- och byggbranschen samt utföra entreprenader inom ...
Finnboda Invest AB
Org.nr: 556832-1490
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av och handel med värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Flory Kjellin Invest & Konsult HB
Org.nr: 969739-4006
Konsultverksamhet inom företags organisation samt information Investera i fastigheter och värdepapper
Flutron AB
Org.nr: 556156-0177
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av produkter inom områdena för fluid teknik, mekanisering och automatisering samt produkter för sport och fritid ävensom bedriva härmed förenlig verksamhet.
Form & Funktion i Saltsjö-Duvnäs AB
Org.nr: 556592-4163
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende inredning och design för offentlig och privat miljö ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Forum ILS AB
Org.nr: 556559-1277
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom organisationsutveckling samt därmed jämförlig verksamhet.
Forward Consulting Svenska AB
Org.nr: 556664-6575
Bedriva konsultförmedling, konsultverksamhet, utbildning och utveckling inom informationsteknologi och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Four Islands Investments AB
Org.nr: 556819-0804
Bolaget ska investera i affärsverksamheter och fastigheter samt erbjuda rådgivning på uppdrag. Bolaget kan också bedriva handel med vin och alkoholhaltiga drycker samt livsmedel.
Frankie Spjut Consulting AB
Org.nr: 556938-3952
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management i offentlig sektor samt därmed förenlig verksamhet.
Fredrik Nordström AB
Org.nr: 556962-3514
Bolaget skall ge rådgivning i finansiella och organisatoriska frågor till företag, organisationer och myndigheter, samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Fronos AB
Org.nr: 556329-4270
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning samt förvalta och handla med fastigheter, bostadsrätter och värdepapper.
FROTAB AB
Org.nr: 556891-4963
Bolaget ska bedriva konsulterande projektledning inom fasader samt byggnation. Ekonomiska uppföljningar av projekt. Byggledning samt besiktning av fasader samt därmed förenlig verkeamhet.
FSR-KONSULT HB
Org.nr: 916614-0948
KONSULTVERKSAMHET INOM ORGANISATION OCH EKONOMI SAMT UTHYRNING AV DATORER OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET