Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

RADKIN Management AB
Org.nr: 556663-7673
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom bygg-, finans- och arkitekturbranschen. Bolaget skall även köpa och säja råvaror, aktier såväl som andra finansiella instrument i investeringssyfte och för att förvalta bolagets k ...
Rafte AB
Org.nr: 556543-0609
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom områderna information, management och marknadsföring, samt bedriva handel med dataprogramvaror för bruk inom industri och tjänstesektorn, samt köp, försäljning o ...
Ralf Johansson AB
Org.nr: 556149-9509
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva energikonsult och fastighetsförvaltning.
Ralf Melin Konsult AB
Org.nr: 556435-7712
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena management, ekonomisk- och personell rådgivning, dels utveckling och förmedling av dataprogram samt data- och kontorsutrustning, dels utveckla projekt i nya eller bef ...
Ranje Konsulting AB
Org.nr: 556691-0575
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och finans samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Renewable Energy Business Support, REBUS AB
Org.nr: 556942-9607
Rådgivning förnybar energi
RENTATOR AB
Org.nr: 556496-7486
Bolaget skall driva uthyrning av teknisk utrustning huvudsakligen för verkstadsindustrin och idka rådgivning för verksamhet kring dylika produkter samt även utföra förmögenhetsförvaltning.
Reventures AB
Org.nr: 556666-7068
Bolaget skall bedriva managementkonsultverksamhet, filmproduktion, design av kläder och sportartiklar, handel med textilvaror och sportartiklar, äga ocgh förvalta fastihgeter samt handel med värdepapper ävensom idka därm ...
RG Meditech konsult HB
Org.nr: 969622-9609
Handel med Tele- och datakommunikationsutrustningar. Handel med larm- och övervakningsutrustningar för vård- och omsorgssektorn inom offentlig och privat verksamhet. Konsultverksamhet inom nämnda områden.
Rickard Wilton Consulting AB
Org.nr: 556980-4452
Bolaget skall arbeta med konceptutveckling och företagsrådgivning inom digital media, digital underhållning, försäljningsutveckling, management och IT-teknologier, riskkapitalverksamhet och förvaltning av annan lös egend ...
Robert Kessiakoff Ro-Ke AB
Org.nr: 556486-0574
Bolaget skall bedriva konsultationer inom verksamhetsområdena inom management och antikviteter.Vidare skall bolaget bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rockamoj AB
Org.nr: 556970-2052
Företaget ska bedriva konsultverksamhet och tjänster inom Human Resources (HR). Företaget ska bedriva handel med möbler, glas, porslin och andra varor för hemmet. Företaget ska bedriva handel med textilier, kläder, skor, ...
ROD & DENDRON AB
Org.nr: 556055-3801
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och produktion inom design, film, grafisk form, inredning, konfektion, marknadsföring samt äga och förvalta värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
Roger Nilson Produktion AB
Org.nr: 556409-7318
Bolagets ska bedriva verksamhet med författarskap, föreläsningar, utbildning och rådgivning inom ledarskap, sport promotion särskilt inom segling och utbildning, handledning och behandling inom hälsa och sjukvård samt dä ...
Rojanus AB
Org.nr: 556192-0967
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen samt köpa och sälja vädepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rosnät Städtjänst AB
Org.nr: 556938-2566
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva städtjänster och byggservice samt därmed förenlig verksamhet.
RTB Konsult AB
Org.nr: 556771-8548
Föremålet för bolagets verksamhet är projektledning, projektstöd, projektrevision samt verksamhetsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
S/Y & Siffror KB
Org.nr: 969642-1552
Konsult och utbildning inom ekonomiområdet samt ekonomitjänster. Konsult och utbildning inom dataområdet samt datatjänster främst inom internet- och programvaruområdet. Segelcharter och segelkurser.
Sacon AB
Org.nr: 556582-1583
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen avseende marknadsföring, försäljning, export, projektledning, byggverksamhet, byggadministration, tjänsteverksamhet avseende båtreparationer och skötsel, lärarvi ...
salt solutions AB
Org.nr: 556894-9357
Bolaget ska driva konsultverksamhet inom management, organisation och friskvård samt äga och förvalta lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet