Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Hassila Human Resources AB
Org.nr: 556639-6866
Bolaget skall bedriva personal- och organisationsfrågor, individ- och grupputveckling och därmed förenlig verksamhet.
Haymac Consulting AB
Org.nr: 556907-1326
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden eller därtill närliggande verksamhet: - konsultverksamhet inom ledning, ekonomi och administration för främst privat sektor, - fastighetsverksamhet med både invester ...
Heartwise AB
Org.nr: 556806-6707
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utveckling, lärande och förändring med rådgivning, mentorskap, coachning, samtals- terapi och undervisning, utveckling och kommunikation för ledare, individer, grupper och organ ...
HECA Gruppen AB
Org.nr: 556505-7030
Bolaget skall bedriva konsult & utbildningsverksamhet inom IT och organisationsutveckling samt handel med värdepapper, fastigheter och kapitalvaror såsom bilar och båtar, samt driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget sk ...
HELI HAHN AB
Org.nr: 556856-6458
Konsulttjänster inom ekonomi, administration och friskvård. Eventarrangemang, marknadsföring, kapitalplaceringar, import av varor, konsulttjänster inom idrottsredskap. Ledarskapsträning.
Heljon AB
Org.nr: 556831-7118
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper. Konsultverksamhet inom ledning och organisation. Handel med lös egendom inom energibranschen. Import'export av varor inom energibranschen samt därtill hörande verksamheter.
Hellmark & Hellmark AB
Org.nr: 556943-0480
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, handel med finansiella instrument, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data: främst utveckling och försäljning ...
Henrietta Hedelin AB
Org.nr: 556891-0649
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom friskvård, samt därmed förenlig verksamhet.
Henrik och Andreas Wahlgren och Edvinsson AB
Org.nr: 556964-0716
Bolaget skall bedriva handel med foder och råvaror inom foder och livsmedels industrin.
Henso AB
Org.nr: 556743-4146
Bolaget ska bedriva försäljning av lös och fast egendom, konsultation inom ekonomi och byggnation, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Heurlin Invest AB
Org.nr: 556708-5138
Bolaget skall investera i och bygga långsiktiga värden i mindre företag och fastigheter genom att aktivt delta i utvecklingen av dessa. Bedriva konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling samt därmed förenlig ve ...
HGW Ledarskap AB
Org.nr: 556936-4168
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och utbildning inom ledarskap, management, organisation och personutveckling. Arrangera resor, konferenser och aktiviteter i och utom Sverige. Bolaget skal ...
Hildebeck & Co. AB
Org.nr: 556223-6157
Bolaget skall idka handel- och agenturverksamhet med verkstadstekniska produkter, bedriva yrkesmässig trafik med bilar, fartyg och flygplan samt tillbehör och reservdelar till dessa samt därmed förenlig verksamhet. Bolag ...
HL Ekonomi AB
Org.nr: 556825-3842
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi och event marketing och därmed förenlig verksamhet.
HOCO Consulting AB
Org.nr: 556983-3683
Bolaget ska bedriva verksamhet inom konsulting, rådgivning, coaching, föreläsningar, och utbildning, verksamhet inom inspirationsresor och lagbyggande aktiviteter i Sverige och utomlands i syfte att utveckla ledarskap oc ...
HoF Bygg och konsult AB
Org.nr: 556842-2637
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet och konsult inom bygg, inredning och beklädnad.
HoneyBee AB
Org.nr: 556664-1071
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös egendom, konsulttjänster inom företagsledning och marknadsföring, immateriella rättigheter och musikproduktion med förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
HultQuist Kommunikation AB
Org.nr: 556355-1687
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av idéer om och kring, bland annat reklam samt undervisning såvitt avser detsamma, att åtaga sig uppdrag i och för marknadsföring och försäljning av divers ...
HVM-KONSULT KOMMANDITBOLAG
Org.nr: 969603-9164
Hällesporten AB
Org.nr: 556510-1937
Bolaget skall bedriva konsultrörelse inom ekonomiområdet, bedriva fastighetsmäkleri, förvalta fastigheter, värdepapper, annan lös egendom och därmed förenlig verksamhet.