Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Förmåga AB
Org.nr: 556783-4378
Bolaget kommer att sälja e-tjänster till mobiltelefonen, roliga applikationer till mobilen. Tjänsterna kommer att ligga inom upplevelse- och nöjessegmentet.
G&C International AB
Org.nr: 556795-1438
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet samt handel och förvaltning av fasta tillgångar samt därmed förenlig verksamhet.
G. Ljungholm - Affärs- och OrganisationsutvecklingKB
Org.nr: 969638-5211
Konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling, utbildning och rekrytering.
G. Öhrn Consulting AB
Org.nr: 556721-2500
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsstrategi och utveckling samt handel med varor och tjänster, främst konfektion och båtrelaterat, samt därmed förenlig verksamhet.
Galleri Krister Fahl AB
Org.nr: 556903-7475
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, förmedling och leasingverksamhet av konst, försäljning av ädelmetaller, ädelstenar och antika föremål, fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
Geokonstruktioner i Stockholm AB
Org.nr: 556612-3955
Bolaget skall utföra konsultarbete inom geoteknik och grundläggningsprojektering, utföra undervattensbesiktningar med foto och videodokumentation, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksam ...
Gerendas Corporate Finance AB
Org.nr: 556894-1339
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning men av sådan art att den inte kräver tillstånd enligt lag (1991:982) om värde- pappersrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Germer Research AB
Org.nr: 556937-5768
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom finansmarknaden i form av nationalekonomi- och aktiemarknadsanalys.
Gillisberg Holding AB
Org.nr: 559000-8305
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
GLS Konsult AB
Org.nr: 556526-8769
Bolaget skall bedriva handel med aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva rådgivning inom områdena ekonomi, försäkring och finansiella tjänster och därmed förenlig verksamhet. ...
Graviton AB
Org.nr: 556591-8413
Bolaget skall äga och förvalta andra bolag, värdepapper samt tillhandahålla konsulttjänster runt denna verksamhet ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ground Control Engineering AB
Org.nr: 556820-1072
Teknikkonsult inom geoteknik.
H. Moegelin Konsult AB
Org.nr: 556982-2587
Boalget ska bedriva konsulterade verksamhet inom byggkonstruktion, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HA International AB
Org.nr: 556931-2746
Bolagets verksamhet skall vara att i konsultform bedriva handläggning av sjukförsäkringsfall, utbildning inom akutsjukvård och sjukvårdsrådgivning. Försäljning av telefoni, mobiltelefoni, digital telefoni, energi, hälsov ...
Hagax Affärsutveckling AB
Org.nr: 556303-4676
Bolaget skall bedriva marknadsföringstjänster, äga och förvalta lös egendom huvudsakligen aktier och metaller, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HAGL Företagsutveckling AB
Org.nr: 556867-9566
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet rörande företagsstrategi och -organisation samt investering i aktier, obligationer, fonder och andra finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.
Hans Wieland Arkitektkontor AB
Org.nr: 556102-9272
Bolaget skall driva arkitekt-, konsult- och utbildningsverksamhet inom byggbranschen och därmed sammanhängande områden, samt köpa och sälja värdepapper, valuta och rättigheter, även som idka därmed förenlig verksamhet.
Hansa Projekt AB
Org.nr: 556939-4397
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom projekt- och byggledning, företrädesvis i hus- och infrastrukturbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Hansson Investment Management AB
Org.nr: 556733-4122
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet avseende snabbrörliga konsumentvaror såsom livsmedel och drycker samt sällanköpsvaror som kläder och möbler samt bestå av konsult- och detaljhandelsverksamhet ...
Harling Consulting AB
Org.nr: 556408-5545
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet med inriktning på organisationer och deras utveckling, förlagsverksamhet,bedriva handel med värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.