Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

B & G ÅKERMARK KONSULT HB
Org.nr: 916508-5003
KONSULTVERKSAMHET INOM OMRÅDENA ORGANISK OCH METALLORGANISK KEMI
B Omentum Consulting AB
Org.nr: 556245-3778
Bolagets verksamhet är konsultverksamhet speciellt inom medicinsk forskning och utveckling, läkarpraktik, kort och långsiktig kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Baehrendtz Konsult och Invest AB
Org.nr: 556855-1302
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet, uthyrning av medicinsk personal samt handel med aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bagarmor AB
Org.nr: 556947-4330
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt konsult- verksamhet inom livsmedelsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Baggens Ekonomi och Konsult AB
Org.nr: 556428-7430
Bolaget skall utföra bokföringstjänster och årsbokslut samt ge ekonomiska konsultationer inom redovisning och skatter och därmed förenlig verksamhet.
Becker Growth Consulting AB
Org.nr: 556913-3126
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande och liknande verksamhet rörande alla typer av utemiljöer (inklusive trädgårdar, parker, stadsmiljöer, rekreationsområden och naturvårdsområden), fotografisk dokumentation av utemilj ...
Bengt Nilsson Selector AB
Org.nr: 556363-1349
Bolaget skall konsultverksamhet inom företagsledarfrågor jämte därmed förenlig verksamhet samt köp och försäljning av värde- papper jämte därmed förenlig verksamhet.
Bergholms Ekonomi AB
Org.nr: 559033-1962
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Bimini AB
Org.nr: 556698-8845
Aktiebolaget ska bedriva agenturverksamhet, import, marknadsföring, köp, försäljning och konsulttjänster inom nämnda områden för produkter och tjänster inom sköhets-, hälso- och marinbranschen, t ex båtar och båtcharterv ...
Biozoul AB
Org.nr: 556706-7789
Bolagets verksamhet är att bedriva innovations- och applikationsutveckling inom naturvetenskap och därmed förenlig verksamhet samt att utföra konsultbaserade tjänster.
Biwato Invest AB
Org.nr: 556672-4513
Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Blue Ice AB
Org.nr: 556798-4371
Bolaget ska bedriva konsultationer inom IT, konsultation inom Ishantering i arktiska miljöer samt kringliggande system. Handel med värdepapper. Fotograferingsuppdrag.
Bluecore AB
Org.nr: 556551-0491
Bolaget skall bedriva konsultationer och utbildning inom affärs- och verksamhetsutveckling, förvaltning med lös och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Bo Seifert & Partners AB
Org.nr: 556544-8916
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom nationell och inter- nationell företagsledning (Management), samt därmed förenlig verksamhet.
Board and Management Öjvind Norberg AB
Org.nr: 556129-4660
Bolaget skall driva konsultverksamhet, marknadsföring, affärsutveckling och chefsrekrytering samt strategisk företagsstyrning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Braxell Communications AB
Org.nr: 556755-8597
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, specialistkonsulting inom telecom-, it-, bygg-, och fastighetsbranschen, handel med inköpta och egenutvecklade varor och tjänster inom telecom-, it-, bygg-, och fast ...
Broryd industrier AB
Org.nr: 556806-8679
Bolaget skall bedriva forskning genom framtagande av forskningsrapporter genom kunskapsgenerering i internationella nätverk där studieresor ingår, utveckling genom konsultverksamhet som innehåller stöd till ledningar och ...
BTA Business Technology Advisors AB
Org.nr: 556543-6051
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen med inriktning på affärsutveckling, att äga företag som bedriver konsultverksamhet till bygg- och fastighetsföretag, att bedriva fastighetsförvaltning, samt anna ...
Build-IT Strategic Consultants Sweden AB
Org.nr: 556562-2684
Bolaget skall bedriva verksamhet inom strategier, förändringsprojekt, kontors- och produktionsrationaliseringar, utbildning, handha administration och projektledning samt försäljning av IT-lösningar, samt annan därmed fö ...
Burton Consulting AB
Org.nr: 556703-0795
Bolaget erbjuder tjänster med inriktning mot utveckling av värdeskapandet i sälj- och leverenansprocessen i samband med projektförsäljning inom informationsteknologi och telecom branchen.