Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Amargetti AB
Org.nr: 556723-7341
Konsultverksamhet inom affärsutvecklin, distribution, marknadsföring och översättning.
Amarill AB
Org.nr: 556572-1650
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området organisa- tionsutveckling, ledarskap och hälsa på arbetsplatsen. Förädla och exploatera nya innovationer.
Amatron AB
Org.nr: 556829-3137
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom ledning, verksamhets- utveckling och IT samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Amazilia kommunikation AB
Org.nr: 556813-6039
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, event, marknadsföring och personlig utveckling.
Amez Socialatjänster AB
Org.nr: 559003-1059
Föremålet för bolagets verksamhet är personlig assistans, hemtjänst, kontaktperson, ledsagare och därmed förenlig verksamhet och konsult inom familjevården bland annat rekrytering familjehem och jourhem till placerade ba ...
Anders Adrem Advisors AB
Org.nr: 556749-1310
Bolaget ska bedriva rådgivande och konsultativ verksamhet i företagsledning, överlåtelse- och ägarrelaterade frågor och därmed förenlig verksamhet. Vidare kommer bolaget att bedriva verksamhet inom grafisk profilering, d ...
Anders Lofgren Consulting AB
Org.nr: 556729-9887
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom marknadsföring och management, handel med fast och lös egendom, förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Anders Thulin Consulting AB
Org.nr: 556388-0045
Bolaget skall bedriva handel och konsultverksamhet inom energi, miljö, kemisk och mekanisk, produktion och teknik samt driva handel med värdepapper, dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt fondkommissionslag ...
Anders Åhman Förvaltning AB
Org.nr: 556765-0030
Bolaget ska bedriva logistikkonsultation, äga och förvalta dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Ankaco AB
Org.nr: 556979-6377
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management och interimschef samt handel med marina produkter och därmed förenlig verksamhet.
Anna Söderblom Konsult AB
Org.nr: 556914-5930
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, huvudsakligen avseende företags och myndigheters strategi, organisation och finansiering, samt forskning och utbildning, inkluderande litterär verksamhe ...
AnnLedning AB
Org.nr: 556719-5937
Bolaget ska erbjuda tjänster inom coaching, mentorskap och ledarskap.
Apua IT HB
Org.nr: 969694-3894
Rådgivning, installationer samt försäljning av enstaka produkter inom informationsteknologi till privatpersoner och mindre företag.
aQvie AB
Org.nr: 556831-1236
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom verksamhets- och IT-utveckling. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
arcticFox AB
Org.nr: 556872-8330
Företaget erbjuder konsult tjänster inom IT, företags, organisations och ledarskapsutveckling, samt förvaltning av värdepapper, fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
ASH&Partners AB
Org.nr: 556731-2698
Bedriva företagsutveckling och strategisk rådgivning inom områdena healthcare, verkstadsindustri och detaljhandel. Samt äga och förvalta värdepapper.
Aspegren Idé AB
Org.nr: 556411-4485
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av idéer och nya produkter inom företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
Assista Uno Alfredéen & Co AB
Org.nr: 556109-9531
Bolaget skall förse industri och offentlig förvaltning i Sverige och utlandet med managementkapacitet och knowhow för utveckling och drift av kundföretagens verksamhet samt produktion och försäljning av utbildningsmateri ...
Astakaro Advisers AB
Org.nr: 556823-9833
Bolaget skall bedriva konceptutveckling och konsultativ rådgivning inom affärsutveckling, marknadsföring och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Axellan AB
Org.nr: 556923-1094
Bolaget ska direkt och indirekt genom dotterbolag utveckla tjänster för internet och telefoni, sälja annonser samt därmed förenlig verksamhet.