Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

LDBG Consulting AB
Org.nr: 556931-0880
Föremålet för bolagets verksamhet är äga, förvalta samt förmedla fast egendom, företag samt bostäder, idka konsultverksamhet inom fastighetsförädling, byggverksamhet, internet, data, leda och utveckla byggprojekt samt ut ...
Lennart Philip Företagskonsult AB
Org.nr: 556251-2508
Bolaget skall bedriva konsultrörelse inom företagsekonomi, verksamhet med kläder, skor, accessoarer, festdekorationer och annan därmed förenlig verksamhet.
Lev IC AB
Org.nr: 556338-3305
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, försäljning, IT, marknadsföring, strategisk ledning och organisations förändring, projektledning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även verka inom uthyrn ...
Levén&Partner AB
Org.nr: 556935-3484
Bolaget skall driva konsultering inom ekonomi samt kommunikationsrådgivning, projektledning och event samt därmed förenlig verksamhet.
Licom AB
Org.nr: 556989-0725
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom beslutsstöd, mätteknik, fotografering och event, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Lidingö Residence 1 AB
Org.nr: 559005-4879
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och vidareförsäljning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Light Agency scandinavia AB
Org.nr: 556808-0047
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Lighthouse Service Training AB
Org.nr: 556525-9073
Bolaget ska producera, sälja, genomföra och framföra träningsprogram'kurser'föredrag för personer arbetande inom servicenäringen. Bolaget ska verka som konsult och projektledare i företag med inriktning på service och f ...
Lilja Löwenhielm AB
Org.nr: 556579-2180
Bolaget ska bedriva kreativ konsultation inom samt produktion'genomnförande av: Produktdesign, möbeldesign, inredningsarkitektur, konsthantverk, visuell marknadsföring, grafisk formgivning, reklam, spelutveckling, filmpr ...
Limax i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556735-5978
Bolaget skall bedriva konsultation i verksamhetsutveckling och distribution av sportartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Linda Maria Eleonora Consulting AB
Org.nr: 556868-2727
Konsultverksamhet inom informations- och kommunikationssektorn.
Lindell Steen Kommunikation AB
Org.nr: 556890-1317
Bedriva konsultverksamhet inom PR, marknadsföring och kommunikation.
Livsstilsbolaget i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556863-6053
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom hälsa och träning idka föreläsningar däruti och därmed förenlig verksamhet.
LL Creations AB
Org.nr: 559026-2738
Konsultverksamhet med fokus på kommunikation, PR, marknad, utbildning, hälsa, upplevelser, event samt sjöfart, bygg och teknik.
Lodsten AB
Org.nr: 559012-6446
Företagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom följande branscher: ledarskapsutveckling, utbildningar konferenser, event, resor, böcker, film, media, välgörenhet, nätverk och rekrytering.
Logical Light i Stockholm AB
Org.nr: 559013-9746
Bolaget skall bedriva El konsult tjänster och därmed förenlig verksamhet.
LPA Utveckling AB
Org.nr: 556626-1375
Bolaget skall bedriva utveckling, utbildning och genomförande av koncept inom organisation, kvalitet, miljö, marknadsföring och varumärken. Produktion av text, bild och ljud samt därmed förenliga produkter. Handel och fö ...
LW Konsult i Stockholm AB
Org.nr: 556511-5135
Företaget levererar strategiska utredningar och operativa förbättringsprogram till små och stora företag. Vidare investerar företaget i aktier och andra tillgångar.
M Bjurling Konsult AB
Org.nr: 556874-9971
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
M R Risk Management AB
Org.nr: 556567-1079
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom risk management, skadereglering och'nautiskfartygsteknisk rådgivning samt undervisning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier ...