Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Sucir AB
Org.nr: 556694-3519
Bolaget skall bedriva konsultationer inom affärsutveckling, handel med båttillbehör, utföra sjötransporter,äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sunnyside Experience AB
Org.nr: 556802-5695
Aktiebolaget ska skräddarsy resor och events, bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Super Communication Consulting Stockholm AB
Org.nr: 556563-7484
Bolaget ska bedriva verksamhet inom grafisk designkonsultation, grafisk design, grafisk produktdesign och grafisk produktion samt därmed förenlig verksamhet.
Svartviken Utveckling AB
Org.nr: 556671-6527
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledarskap, information och utbildning samt bedriva underhållnings- och investeringsverksamhet. Investeringsverksamheten skall främst vara inom media-, information-, ekologi-, ...
Sven Holmlund Invest AB
Org.nr: 556811-0794
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och konsult- verksamhet med inriktning på ledning, administration och marknadsföring, samt därmed förenlig verksamhet.
T B Prospect - Backoffice AB
Org.nr: 556436-1201
Bolaget skall konsulttjänster inom organisations och urvals- psykologi och äga och förvalta bostäder för uthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
T C Whitmore AB
Org.nr: 556476-6151
Bolaget skall bedriva import och export av marinprodukter och sportkläder, konsultationer inom marinindustri samt tillverkning och försäjlning av livsmedelsprodukter för livsmedelsindustrin samt idka därmed förenlig verk ...
TALCO Consulting AB
Org.nr: 556248-0136
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet främst inom energi- och managementområdena samt bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt förvärva och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verks ...
Tamm & Partners i Stockholm AB
Org.nr: 556769-6165
Bolaget ska utföra konsulttjänster inom inredning och design, försäljning av inredningsartiklar och kläder, ekonomisk rådgivning, handel och förvaltning av värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt annan därm ...
Tattby Consulting KB
Org.nr: 969768-2202
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning samt köp och förvaltning av fast och lös egendom jämte förenlig verksamhet.
Tegner Konsult AB
Org.nr: 556565-6013
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, köpa och utveckla mindre företag, förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva handel och uthyrning av datorer, kontors- och beklädnadsvaror samt idka därmed förenlig v ...
Think Brand Direction AB
Org.nr: 556599-2632
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom varumärkesutveckling, förvalta fast och lös egendom samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Thofelt & Thofelt AB
Org.nr: 556211-2978
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom kommunikation, information, marknadsföring och investor relations, samt erbjuda inrednings- och trädgårdsrelaterade tjänster och produkter.
Thomas Dimming AB
Org.nr: 556956-0112
Företaget ska tillhandahålla konsultativa tjänster inom verksamhetsutveckling.
THOMAS GROSS AB
Org.nr: 556399-7203
Bolaget skall bedriva lag-, ledarskap- och retorikseminarier samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Rickardsson AB
Org.nr: 556956-4833
Föremålet för bolagets verksamhet är köp och försäljning av tomt- och exploateringsmark, äga och förvalta fastigheter och värde- papper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Torell & Torell AB
Org.nr: 556659-8008
Boalget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg, fastighet, industri, organisation, management områden. Investering, drift och ägande av fastigheter, uthyrning av maskiner, instrument och verktyg, entreprenadtjänster o ...
ToWest Konsult AB
Org.nr: 556979-6435
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, chef- och ledarskap.
Trans Atlantic Technology AB
Org.nr: 556419-6334
Bolaget skall bedriva management konsultverksamhet inom områdena företagsköp, affärsstrategiutveckling, produktivitetsutveckling och chefsrekrytering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TwentyFive Ventures AB
Org.nr: 556743-2850
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärs- och verksamhetsutveckling, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.