Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Skip Management Consulting AB
Org.nr: 556874-6639
Bolaget ska leverera kompetens i form av management consulting samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Skipuls HB
Org.nr: 969709-5413
Uppföra och driva idrottsanläggningar.
Skolfakta i Sverige AB
Org.nr: 556363-3790
Bolaget ska bedriva förmedling av, äga samt förvalta fast egendom, värdepapper och juridiska personer ävensom bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen och databranschen samt även bedriva konsultverksamhet inom område ...
SMALL Communication AB
Org.nr: 556749-2326
Bolaget ska bedriva kommunikationskonsult inom reklam och inredning. Köpa och sälja aktier, bostadsrätter och fastigheter. Samt uthyrning av lokal.
Smilo Media AB
Org.nr: 556853-5024
Aktiebolaget ska bedriva affärsverksamhet inom mediaproduktion avseende tv, tidningar och tidskrifter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva mediarådgivning, annonsförsäljning samt erbjuda betalningstj ...
SoldÉko HB
Org.nr: 969623-0136
Konsultverksamhet kring ekonomistyrning och ekonomisystem. Konsultverksamhet avseende företags organisation och'marknadsföringförsäljning. Produktion och försäljning av litteratur.
SolidGeo på Älgö AB
Org.nr: 556685-9210
Konsult- (teknisk rådgivning, projektering och utbildning) och entreprenadverksamhet (Construction Management) inom geoteknik och grundläggning samt därmed förenlig verksamhet. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i Sverige me ...
Solutions Å.M AB
Org.nr: 556535-7778
Bolaget skall bedriva handel med vin. Dessutom skall bolaget tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning och turistnäring och därmed förenlig verksamhet, bland annat omfattande anordnande av vinprovningar och arr ...
Sparks Business Development AB
Org.nr: 556895-9646
Aktiebolaget ska bedriva varumärkesdriven affärsutveckling. Bolaget erbjuder konsulttjänster inom varumärkes- och innovationsstrategi, koncept utveckling, samt operativa interims och projektlösningar i kundens organisati ...
Spelvik International AB
Org.nr: 559003-8245
Bolaget ska bedriva IT-konsultation inom programmering, mjuk- varuutveckling, systemutveckling, grafisk design och strategisk utveckling inom informationsteknologi, äga och förvalta värde- papper samt bedriva därmed före ...
Spiggelton Holding AB
Org.nr: 556972-7398
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsrådgivning, investeringsverksamhet och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Springlake Invest AB
Org.nr: 556663-9463
Bolaget skall bedriva holdingverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet och tillhandahålla managementkonsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Springside AB
Org.nr: 556884-3410
Företaget erbjuder konsulttjänster och rådgivning till företag i fråga om förvärv, kapitalstruktur, företagsstrategi, investerarrelationer samt PR, kommunikation och marknadsföring.
Starcommand AB
Org.nr: 556718-9666
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsområdet TIME (telecom, internet, media och entertainment) och därmed förenlig verksamhet.
Stenport Consulting AB
Org.nr: 556998-4346
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom bank, finans och telekom. Företaget ska bedriva handel med fartyg.
Stigab Projekting AB
Org.nr: 556156-4047
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och projektering inom byggnadsbranschen samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Stockholm Shanti Yoga & Förlag KB
Org.nr: 969707-4996
Bolaget skall bedriva verksamhet med anknytning till yoga samt förlagsverksamhet. Personlig utveckling genom rytm- och rörelsebaserade grupper tex. trumcirklar och dansgrupper, även samtalsterapi eller kombination av ova ...
Stockholms Egendomsbolag AB
Org.nr: 556744-5720
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning företrädesvis inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Stopp Holding AB
Org.nr: 556939-7465
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning med fast och lös egendom. Härutöver ska bolaget bedriva researrangörs-, resebyrå- och naturfilmsverksamhet samt jämte de angivna uppgifterna förenlig verksamhet.
Ström - Milestad HB
Org.nr: 916605-7704
JOURNALISTISK VERKSAMHET INOM PRESS- OCH MEDIABRANSCHEN SAMT DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET