Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

M. Berggren Bilkonsult AB
Org.nr: 556965-3321
Bolaget ska bedriva försäljning av bilar och konsultverksamhet i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.
MAARTMANN KONSULT HB
Org.nr: 916636-6964
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE TEKNISK UTVECKLING INOM PROCESSINDUSTRIN, SPRÅKUNDERVISNING, STÖDSAMTAL OCH HANDLEDNING SAMT UNDERHÅLL OCH UTVECKLING AV DATORSYSTEM
Madplow AB
Org.nr: 556947-1492
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling, företagsledning och event samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget investera och förvalta kapital, fordon, fastighe ...
Maestate AB
Org.nr: 556533-1740
Bolaget skall bedriva management consulting, utföra tjänster inom administration samt bedriva handel med presentartiklar, hem- inredningsartiklar och kläder, ävensom bedriva konsultverksamhet inom fastighetsområdet, alte ...
Magnistor AB
Org.nr: 556317-8689
Bolaget skall bedriva konsultationsverksamhet inom områdena administrativ utveckling och utveckling av informationssystem samt handel med värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Malmstedt Mat & Konsult AB
Org.nr: 556896-3143
Bolaget ska bedriva konsult och utbildning gällande mat, vin, catering, restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Mandarin International AB
Org.nr: 556811-8201
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning och export av konsulttjänster inom kontraktstillverkning samt därmed förenlig verksamhet.
Mannax AB
Org.nr: 556781-8629
Bolagets verksamhet är konsultation inom strategi och lednings- frågor, förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Marie Bratt Konsult AB
Org.nr: 556581-8324
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, äga och förvalta fast egendom, marknadsföra, sälja och bygga nätverk i första hand beträffande Aloe Vera produkter, bedriva rörelse via dotterbolag eller bolag i vilka andelar äg ...
Marketing Response & Transport Sweden AB
Org.nr: 556872-2499
Företaget skall bedriva verksamhet inom konsulting avseende verksamhetsutveckling, försäljning, ekonomi och coaching. Företaget skall även bedriva verksamhet inom transportområdet.
MarknadsKonsult Rolf Julin AB
Org.nr: 556352-8131
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom Marknadsföring och Information samt Organisationsutveckling. Denna verksamhet kan, då den bedrivs i Stockholms Skärgård, även innefatta transporter av lätt go ...
Matros 7 AB
Org.nr: 556837-9860
Bolaget ska bedriva produktion och genomförande av olika företagsarrangemang, bedriva konsultverksamhet, utbildning och investering i företag relaterade till verksamheten samt därmed förenlig verksamhet.
Medum AB
Org.nr: 556676-9401
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom management, ekonomi, utbildning, försäljning, installationer och support till företags- och IT-relaterade verksamheter och därtill hörande produkter, programvaror och tjänster. ...
Medway Invest AB
Org.nr: 556784-4971
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom finans och ekonomi samt investeringsverksamhet.
Mementor Ledarskap AB
Org.nr: 556719-3338
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ledar- och verksamhetsutveckling. Bolaget ska dessutom bedriva handel, kunskap- och produktutveckling inom området hantverk samt därmed förenlig verksamhet.
Merkatura AB
Org.nr: 556483-7796
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och på konsultbasis arbeta med styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag samt olika former av stiftelser. Därjämte skall bolaget köpa, sälja och förva ...
MFD Konsult & Distribution AB
Org.nr: 556851-2759
Bolaget skall bedriva handel med hälsokost och hygienartiklar, uthyrning av personal, konsultverksamhet inom åkerinäring och utbildning, handel med värdepapper och fastigheter samt dörmed förenlig verksamhet.
Michaela Murray Consulting AB
Org.nr: 556859-6158
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsadministration och projektledning, coachverksamhet inom personlig utveckling, samt att köpa och sälja aktier och andra företagsderivat.
Mikmag & Co AB
Org.nr: 556920-2749
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom finansiell planering och ekonomi samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Milla Förvaltnings AB
Org.nr: 556703-0951
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet avseende fastigheter, ekonomi och projektering och därmed förenlig verksamhet.