Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Karin Laurell AB
Org.nr: 559022-0710
Företaget bedriver konsulting inom diverse tjänsteområden primärt inom rekrytering, HR och ledarskap samt konstnärligt skapande, guidning och utbildning samt handel med fastigheter, värdepapper och varor inom textil, kon ...
Kennemer Förvaltning AB
Org.nr: 556902-8284
Aktiebolaget skall äga och förvalta fast respektive lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ketla AB
Org.nr: 556426-8489
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva teknisk och ekonomisk förvaltning och konsultationer samt kapitalförmedling, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller i lag om kreditrörel ...
Keybox AB
Org.nr: 556883-7156
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier samt tillhandahålla konsulttjänster inom företagsledning och därmed förenlig verksamhet.
KIAB Gustavsberg AB
Org.nr: 556694-6637
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Kiil Consulting AB
Org.nr: 556899-6424
Bolaget skall bedriva konsult och rådgiviningstjänster inom finans och ekonomi, interim management tjänster samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Kjellander konsult och förvaltning AB
Org.nr: 556708-2705
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva rådgivande och utbildande verksamhet inom juridik och regelverksfrågor, samt att äga och förvalta aktier och andelar i ett företag jämte annan fast och lös egendom ävensom id ...
Klipp Tore Jansson Teknik och Ekonomi AB
Org.nr: 556491-6921
Bolaget skall bedriva konsulterande och förvaltande verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet inom byggnads- och fastighetsbranschen. Bolaget skall även bedriva konsult- verksamhet inom aktie- och penningförvaltnin ...
Klockbojen AB
Org.nr: 556680-9074
Boalget skall bedriva förmedling av verksamheter, rådgivning i samband med etablering av nya verksamheter, management consulting, konsultverksamhet med inriktning mot sport och fritid, investeringar i aktier, värdepapper ...
KNG Utveckling AB
Org.nr: 556307-3831
Bolagets verksamhet ska vara att i Sverige och utlandet förmedla och producera reseprodukter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet, radio,TV, media, musik och filmproduktion samt därmed förenlig verksamhet, handel ...
Konsult Lena Ydmark AB
Org.nr: 556730-4786
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom psykologi, handel, förmedling och förvaltning av fastigheter jämte ägande och förvaltning av annan fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kringkastningen Vislie AB
Org.nr: 556399-5611
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för personalutbildning, kommunikation, rekreation och produktion av undervisnings- och utbildningsmaterial, media (ej främst programproduktion för radio och TV), resor, uthyrning a ...
Kristow Consulting AB
Org.nr: 556938-2285
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom coaching, professionell rådgivning, personlig vägledning, mindfulness, meditation, kommunikation, PR, bokutgivning, medieproduktion, utbildning och därmed förenlig verksamhet.
KVIKRO Handelsbolag
Org.nr: 969652-5501
Termo- och hydroisolering för byggnad och installationer (industriella maskiner), isolering mot frätande ämnen för metall och betong, produktion, försäljning, import, export, service, konsultation för termo och hydro iso ...
Kyaga Group AB
Org.nr: 556772-3753
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att erbjuda tjänster inom hälso- och sjukvård, bioteknologi, gastronomi med fokus på vin, även mediaproduktion med fokus på film samt därmed förenlig verksamhet.
L Evrell AB
Org.nr: 556738-2444
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation inom företagsledning och investering inom verkstadsindustrin samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fastigheter och värdepappe ...
Lacontess AB
Org.nr: 556759-1903
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, hälsa samt därmed förenlig verksamhet.
Lars A Janson Byggkonsult AB
Org.nr: 556102-4703
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom byggnadsområdet samt därmed förenlig försäljnings- och serviceverksamhet. Bolaget kan dessutom bedriva handel med värdepapper.
Lars Dahlin Förvaltning AB
Org.nr: 556234-9430
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, driva handel med fastigheter och värdepapper, konsult- och förmedlingsverksamhet avseende sådan egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lars Edne Husplanering AB
Org.nr: 556441-2418
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen och inom skola och förskola samt äga och förvalta fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.