Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Business Accelerate Sweden AB
Org.nr: 556945-5099
Bolagets verksamhet skall vara: konsultverksamhet och utbildning inom affärs-, företags-, försäljnings- och organisationsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Business Development Group BDG Nordic AB
Org.nr: 559003-5415
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom administration och ledning, äga och förvalta företag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bäcken Konsult AB
Org.nr: 556811-2220
Bolaget skall bedriva affärs-, försäljning-, och konsult- verksamhet inom återvinning, energi och miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Caminata Competence HB
Org.nr: 969738-1151
Coaching- och mentorverksamet, handledning, utbildning- och seminarieverksamhet. Konsultverksamhet inom rekrytering och utbildning. Konsulttjänster inom företagsledning, marknadsföring, försäljning, rekrytering, projektl ...
Capdai AB
Org.nr: 556940-1051
Rekrytering, uthyrning av personal, coaching, personlig tränare, inredning, renovering, bygg, förvaltning, försäljning och uthyrning av fastigheter, komponera o sälja musik, importera och sälja läkemedel och livsmedel, i ...
Capiro AB
Org.nr: 556562-6081
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med fokus på managementfrågor, utbildning och konferens, uthyrnings- verksamhet, försäljning av nya och begagnade båtar samt till båtar och båtliv hörande utrustning och tjänster, ...
Carl Schlyter Consulting AB
Org.nr: 556796-4506
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utveckling inom områdena strategi, analys, utredning, verksamhetsutveckling, nätverk- och interaktion mellan organisationsenheter och individer, management, ledningssystem, proce ...
Carnolf Consulting KB
Org.nr: 969661-4255
Konsultverksamhet inom utbildning och affärsutveckling, handel med värdepapper och kapitalvaror såsom datorer, kopieringsutrustning, kontorsutrustning och telefoner som används direkt i utbildningssyfte eller för att fra ...
Cetoros AB
Org.nr: 556840-2449
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet primärt inom bioteknik-, läkemedels- och sjukvårdssektorn, samt bedriva investerings- verksamhet och förvaltning av såväl fast som lös egendom, innefattande såväl noterade som onot ...
Cetus Fastighets AB
Org.nr: 556933-4666
Bolaget skall bedriva förvaltning av fast och lös egendom samt rådgivning i finansierings- och fastighetsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
CFO Stockholm AB
Org.nr: 556643-7363
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och därmed förenlig verksamhet.
CHR Advisory AB
Org.nr: 559008-8448
Bolaget skall bedriva verksamhet inom HR, främst inom personalrådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Christina Oscarsson Kommunikation AB
Org.nr: 556233-4002
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, verka som investmentbolag, tillhandahålla tjänster som 'konsultprojektledare inom marknadsföring och 'PRInformation och bedriva därmed förenlig verksamhet.
City Hostel Fleminggatan AB
Org.nr: 556283-5065
Bolaget ska äga och driva vandrarhem samt därmed förenlig verksamhet.
Claes Heurlin AB
Org.nr: 556861-8069
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling samt holdingverksamhet i icke finansiella koncerner samt därmed förenlig verksamhet.
Claes-Göran Eriksson i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556718-5367
Bolaget skall bedriva import, export och handel med livsmedelsprodukter jämte kapitalvaror inom hushålls- och fritidssektorn och därmed förenlig verksamhet.
Clerborn Concept AB
Org.nr: 556681-3126
Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning, affärsutvecklingskonsultverksamhet, agenturhandel med möbler och inredningsvaror, webportaler med söktjänster, reklam- konsultverksamhet.
Cobnet AB
Org.nr: 556224-6461
Bolaget skall självt samt genom hel- och delägda bolag, utveckla och försälja produkter och tjänster avseende datasystem och basprogramvaror samt idka därmed förenlig verksamhet.
Cocheci Tiberius European Bygg Kommanditbolag
Org.nr: 969649-6505
Bygg och byggservice såsom konstruktion och reparation inom byggnadsbranschen. Bygg och reparation av vägar och broar. Reparation inom snickeribranschen, reparation och tillverkning av byggsnickerier såsom dörrar, fönste ...
Colling Water Management AB
Org.nr: 556565-3564
Bolaget skall bedriva rådgivning och projektledning inom vatten och avlopp, förvaltning av värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.