Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Saltsjöbaden

Ebri AB
Org.nr: 556227-9553
Bolaget skall bedriva konsult- och försäljningsverksamhet inom miljöområdet, samt därmed förenlig verksamhet.
Edano AB
Org.nr: 556594-5416
Aktiebolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom management såsom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning och utbildning, härtill skall bolaget utveckla programvara inom IT samt bedriva handel med och förvaltning a ...
Edelstam Consulting AB
Org.nr: 556906-2259
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom beteendepsykologi, ledarskap och organisation. Vidare ska bolaget utbilda inom dessa områden och även inom stress, hälsa, återhämtning och träning. Bolaget ska också utföra läkar ...
Ejlivi Holding AB
Org.nr: 559013-8540
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ekonomibak i Stockholm HB
Org.nr: 969635-0983
Konsultverksamhet inom ekonomisk administration och bageri- verksamhet.
Ekvilibrium AB
Org.nr: 556552-5994
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt utbildning och information inom företrädesvis det psykosociala området samt därmed förenlig verksamhet.
Eld handel och konsult AB
Org.nr: 556827-3303
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva projektledning och teknisk konsultverksamhet i byggbranschen samt förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Elmwood AB
Org.nr: 556641-0469
Bolaget skall bedriva finansiell och juridisk rådgivning, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Embuzzy AB
Org.nr: 556975-7486
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom marknadsföring genom digitala kanaler, kundpaneler och konsultverksamhet inom densamma jämte därmed förenlig verksamhet.
Emil-Henrik Invest och Konsulting AB
Org.nr: 556830-9701
Bolaget ska bedriva rekryteringsverksamhet, bemanning, organisationskonsulting, investeringsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
EMT, Executive ManagementTeam AB
Org.nr: 556781-4065
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom främst management och marknadsföring samt utgivning av böcker.
Enkvist Economics AB
Org.nr: 559008-2201
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rådgivning och service i företagsekonomiska frågor, nationalekonomiska frågor och därmed förenlig verksamhet.
Envi-Card Willers Consulting AB
Org.nr: 556362-2090
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom miljöområdet, köpa och sälja fast och lös egendom såsom aktier och värdepapper, samt idka annan däremd förenlig verksamhet.
Erik Frankendal AB
Org.nr: 556934-6488
Bolaget ska arbeta inom intäktsområdet hos företag och tillhandahålla interim- och konsulttjänster inom försäljning, marknads- föring och marknadskommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksviks Consulting AB
Org.nr: 556469-3470
Bolaget ska bedriva rådgivning, projektledning, föreläsning och kursverksamhet inom organisationsutveckling, kommunikation och ledarskap. Bolaget arbetar även med personlig utveckling och coachning.
EUROLYS AB
Org.nr: 556053-1112
Bolaget skall bedriva konsult och rådgivningsverksamhet avseende etablering och utveckling av affärer mellan svenska och fransk- talande företag, utvärdering och genomförande av projekt, marknadsföring och kommunikations ...
Eva-Marie Åkesson Advice AB
Org.nr: 556701-1365
Bolaget skall arbeta med affärsutveckling inom marknadsföring och försäljning, reklambyråverksamhet, utbildning inom marknadsföring och försäljning, coaching, arrangör av studieresor inom marknadsföring, vin och mat, gol ...
Evolead AB
Org.nr: 556995-5536
Konsulttjänster inom IT och ledarskap.
evolve AB
Org.nr: 556493-3702
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende organisation och ledning samt därmed förenlig verksamhet.
Exiga AB
Org.nr: 556904-3622
Företaget bedriver verksamhet inom två affärsområden, Affärsområde Upphandlingsstöd respektive Affärsområde Projektstöd. Affärsområdet Upphandlingsstöd omfattar konsulttjänster inom offentlig upphandling åt upphandlande ...