Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HultQuist Kommunikation AB

"Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av idéer om och kring, bland annat reklam samt undervisning såvitt avser detsamma, att åtaga sig uppdrag i och för marknadsföring och försäljning av diverse produkter, med mera, att bedriva utveckling och försäljning av idéer såvitt avser samt produktion av TV- och filmcommercials, att bedriva utveckling, utbildning och administration av resurser såvitt avser kunskap, med mera, om miljön, att bedriva utveckling av internationellt samarbete såvitt avser reklam och marknadsföring, att äga, förvalta och uthyra såväl fast som lös egendom, företrädesvis aktier, samt ävensom att bedriva restaurant- och kaféverksamhet samt varje härmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556355-1687
Företagsform: Aktiebolag