Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Saltsjöbaden

Amargetti AB
Org.nr: 556723-7341
Konsultverksamhet inom affärsutvecklin, distribution, marknadsföring och översättning.
Amazilia kommunikation AB
Org.nr: 556813-6039
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kommunikation, event, marknadsföring och personlig utveckling.
Anders Lofgren Consulting AB
Org.nr: 556729-9887
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom marknadsföring och management, handel med fast och lös egendom, förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ariboats AB
Org.nr: 556971-3612
Bolaget skall i huvudsak via agenturavtal bedriva import, marknadsföring och försäljning av båtar i olika modeller och storlekar. I verksamheten skall även ingå att utveckla och ta fram nya miljövänliga båtar med tillhör ...
Aspegren Idé AB
Org.nr: 556411-4485
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av idéer och nya produkter inom företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
Assistans Med Kvalitet i Sverige AB
Org.nr: 556979-5528
Bolaget ska bedriva tillhandahållande av assistans och stöd till handikappade barn och vuxna samt därmed förenlig verksamhet. Samt direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rät ...
Astakaro Advisers AB
Org.nr: 556823-9833
Bolaget skall bedriva konceptutveckling och konsultativ rådgivning inom affärsutveckling, marknadsföring och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Automat Equipment B Byström KB
Org.nr: 969610-6609
Produktion och marknadsföring av produkter inom kembranschen samt miljöbesparande teknik inom vattenhantering-vattenrening- brandsektor och fordonsbransch. Trading-export och import samt konsultation i samband härmed.
Balder Harry Charlie AB
Org.nr: 556684-9849
Bolaget ska bedriva hotell och restaurangkonsult, grafisk formgivning, marknadsföring, ägande i andra företag och därmed förenlig verksamhet.
Bertil Nilsson Fastighetskonsult AB
Org.nr: 556455-0852
Bolaget skall bedriva verksamhet med fastighetsrelaterade konsulttjänster, såsom marknadsföring och uthyrning av fastighetsprojekt och lokaler, marknadsanalyser och andra fastighetsanpassade marknadsföringstjänster samt ...
Bimini AB
Org.nr: 556698-8845
Aktiebolaget ska bedriva agenturverksamhet, import, marknadsföring, köp, försäljning och konsulttjänster inom nämnda områden för produkter och tjänster inom sköhets-, hälso- och marinbranschen, t ex båtar och båtcharterv ...
Board and Management Öjvind Norberg AB
Org.nr: 556129-4660
Bolaget skall driva konsultverksamhet, marknadsföring, affärsutveckling och chefsrekrytering samt strategisk företagsstyrning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Boatwasher Sweden AB
Org.nr: 556640-7119
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet, marknadsföring främst inom Europa men även annorstädes, utveckling och produktion av båtbottentvättar, torrdockningsutrustning och vassröjningsmaskiner samt därmed förenlig verksa ...
Byggplanering Bergek & Söner AB
Org.nr: 556146-4990
Bolaget skall bedriva planering, konstruktion och projektering inom byggnadsbranschen, idka handel med fastigheter, byggnads- och entreprenadrörelse samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare genom dotterbolag b ...
Caminata Competence HB
Org.nr: 969738-1151
Coaching- och mentorverksamet, handledning, utbildning- och seminarieverksamhet. Konsultverksamhet inom rekrytering och utbildning. Konsulttjänster inom företagsledning, marknadsföring, försäljning, rekrytering, projektl ...
Christina Oscarsson Kommunikation AB
Org.nr: 556233-4002
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, verka som investmentbolag, tillhandahålla tjänster som 'konsultprojektledare inom marknadsföring och 'PRInformation och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Corpled AB
Org.nr: 556907-4338
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring mot näringsliv och offentlig sektor samt köp och förväljning av belysningslösningar och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs nationellt o ...
Curt Engquist Organisationspsykologi AB
Org.nr: 556354-5689
Bolaget skall bedriva arbetspsykologisk konsultation samt konsultverksamhet inom marknadsföring, försäljning och rekrytering ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare äga och förvalta fastighete ...
Decay Music AB
Org.nr: 556591-4610
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsult-, musikförlag-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, ...
Deluxe Vacations AB
Org.nr: 556520-5472
Bolaget skall bedriva marknadsföring och affärsverksamhet inom turistbranschen och idka därmed förenlig verksamhet.