Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Saltsjöbaden

Becker Growth Consulting AB
Org.nr: 556913-3126
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande och liknande verksamhet rörande alla typer av utemiljöer (inklusive trädgårdar, parker, stadsmiljöer, rekreationsområden och naturvårdsområden), fotografisk dokumentation av utemilj ...
FAMWÉ HB
Org.nr: 916608-7206
KONSULTVERKSAMHET OCH UNDERVISNING INOM OMRÅDET EKONOMI
Heartwise AB
Org.nr: 556806-6707
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utveckling, lärande och förändring med rådgivning, mentorskap, coachning, samtals- terapi och undervisning, utveckling och kommunikation för ledare, individer, grupper och organ ...
HultQuist Kommunikation AB
Org.nr: 556355-1687
Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av idéer om och kring, bland annat reklam samt undervisning såvitt avser detsamma, att åtaga sig uppdrag i och för marknadsföring och försäljning av divers ...
Ikso HB
Org.nr: 969713-3750
Projektledning, programmering och undervisning inom IT och data.
M R Risk Management AB
Org.nr: 556567-1079
Bolaget skall bedriva försäljning av tjänster inom risk management, skadereglering och'nautiskfartygsteknisk rådgivning samt undervisning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier ...
Moral Space HB
Org.nr: 969645-8687
Undervisning, forskning och konsultation med anknytning till organisationsförändring.
Nacka Psykoterapi AB
Org.nr: 556935-0084
Bolaget ska bedriva psykoterapi, coaching, handledning, familjerådgivning och familjebehandling samt konsultationer och undervisning i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
Namastech AB
Org.nr: 556713-0082
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom telekommunikation som innefattar strategisk och operativ rådgivning till operatörer och telekomutrustningstillverkare. Företaget kommer även att erbjuda konsulttjänster inom markn ...
Painless Konsult MBL AB
Org.nr: 556730-1394
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet, undervisning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
PAINLESS KONSULT MBL HB
Org.nr: 916621-9502
KONSULTATIV VERKSAMHET, UNDERVISNING OCH UTVECKLINGSARBETE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSEKTORN
Steve Strid Creative Services AB
Org.nr: 556402-0245
Bolaget skall bedriva skribenttjänster inom copywriting, dramatik, film och skönlitterär verksamhet, journalistisk verksamhet med reportage och foto, konsultationer inom reklam, PR, marknadsföring, översättning och under ...
Y&M Sandström AB
Org.nr: 559000-3439
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, föreläsningar, rapportskrivning och undervisning inom området journalistik, politik- och organisationsutveckling, uthyrning av personal inom sjukvårdsområdet, äga och förvalta värde ...