Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

421 Consulting AB

"Bolaget skall bedriva management samt äga och förvalta fast egendom ävensom därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 556618-7026
Företagsform: Aktiebolag