Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

421 Group KB

"Bolaget ska bedriva management consulting samt mjukvaruutveckling och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult
Org.nr: 969752-4750
Företagsform: Kommanditbolag