Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ackell & Associates AB

"Bolaget skall bedriva uthyrning av ledningspersonal samt utbildning och konsultverksamhet i ledning, ledarutveckling, management och därtill hörande frågor inom olika typer av organisationer. Bolaget ska också äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556606-5636
Företagsform: Aktiebolag