Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aldesco AB

"Föremålet för bolagets verksamhet skall vara konsultativ verksamhet inom områdena organisations- och affärsutveckling, uthyrning av tjänster inom områdena företagsledning och översättning, köp och försäljning av värdepapper, fast egendom och rättigheter. Dock ej sådan rörelse som avses i lag om bankrörelse eller kreditmarknadsbolag samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Konsult
Org.nr: 556612-7154
Företagsform: Aktiebolag