Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Algver Management Consulting AB

"Aktiebolaget levererar management- och specialisttjänster till aktörer inom finansbranschen avseende administrativa processer, finansiell redovisning, riskkontroll, systemrelaterade frågeställningar och tillståndärenden. Aktiebolaget har en särskild inriktning på svensk tillsynspliktig verksamhet avseende värdepappersbolag och fondbolag samt storföretags treasuryavdelningar."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Redovisning
Org.nr: 556853-4290
Företagsform: Aktiebolag