Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Saltsjöbaden

2 DEER 4 U AB
Org.nr: 559022-0892
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och bokföring, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning. Av konfektyrer, glass, tobak och andra kioskvaror. Av inrednings ...
Alenda Marketing AB
Org.nr: 556344-4305
Bolaget skall bedriva ekomomiska konsultationer såsom redovisning, årsbokslut och deklarationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultationer och handel inom områdena miljöteknik motorer och ...
Algver Management Consulting AB
Org.nr: 556853-4290
Aktiebolaget levererar management- och specialisttjänster till aktörer inom finansbranschen avseende administrativa processer, finansiell redovisning, riskkontroll, systemrelaterade frågeställningar och tillståndärenden. ...
Anerem AB
Org.nr: 556248-1050
Bolaget skall utföra konsulttjänster med ekonomisk anknytning åt företag och privatpersoner, exempelvis konsulttjänster rörande redovisning, administration, deklaration, bokslut och placeringsrådgivning, samt förvalta de ...
Baggens Ekonomi och Konsult AB
Org.nr: 556428-7430
Bolaget skall utföra bokföringstjänster och årsbokslut samt ge ekonomiska konsultationer inom redovisning och skatter och därmed förenlig verksamhet.
CFO Stockholm AB
Org.nr: 556643-7363
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Dalsundet Revision AB
Org.nr: 556968-9002
Revision, redovisning och företagsrådgivning samt utbildning i frågor kring revision, redovisning eller associationsrätt samt därmed förenlig verksamhet.
GG Revision AB
Org.nr: 556305-8659
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom redovisning och beskattning samt därmed förenlig verksamhet.
Hellmark & Hellmark AB
Org.nr: 556943-0480
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, handel med finansiella instrument, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data: främst utveckling och försäljning ...
Jareko Redovisning AB
Org.nr: 556844-3641
Konsultverksamhet inom ekonomi, främst redovisning och administration.
KNG Utveckling AB
Org.nr: 556307-3831
Bolagets verksamhet ska vara att i Sverige och utlandet förmedla och producera reseprodukter och tjänster samt därmed förenlig verksamhet, radio,TV, media, musik och filmproduktion samt därmed förenlig verksamhet, handel ...
KRUFF AB
Org.nr: 559018-3694
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med produkter inom värme, vatten och sanitet (VVS), ventilation och kyl, att äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet. Föremålet ...
Krupnik&Krupnik Stockholm HB
Org.nr: 969749-0176
Rådgivning och konsultverksamhet inom reklamverksamhet. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning.
LEHA Redkonsult AB
Org.nr: 556579-8856
Bolaget skall bedriva bokföring, redovisning och upprätta bokslut samt verka som projektledare vid IT-projekt för administrativa system samt idka därmed förenlig verksamhet.
Lena Sjöberg Redovisning AB
Org.nr: 556524-2657
Bolaget skall bedriva verksamhet inom ekonomisk och administativ förvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Moraberg Förvaltning AB
Org.nr: 556402-9931
Bolaget skall bedriva förvaltning, handel med samt äga värdepapper, bedriva rådgivning avseende företagsöverlåtelser och redovisning, tilhandahålla finansiella tjänster, bl a leasing - utan att driva bankrörelse eller så ...
PSA REDOVISNING HANDELSBOLAG
Org.nr: 916623-1226
BOKFÖRING OCH REDOVISNING
PSM i Stockholm AB
Org.nr: 556644-6307
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på rekrytering, redovisning, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Quercusvallis AB
Org.nr: 556263-4500
Föremålet för boalgets verksamhet är konsultverksamhet inom redovisning, organisation och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
Ranje Konsulting AB
Org.nr: 556691-0575
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och finans samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.