Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

The Miracle Group AB
Org.nr: 556862-9843
Aktiebolaget ska, direkt och via hel- och delägda bolag, bedriva affärsutveckling, handel med värdepapper och därtill hörande verksamhet. Samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Aktiebo ...
The Motion Sweden AB
Org.nr: 556862-6492
Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet, handel med säkerhetsutrustning, byggverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
The Perfect Brands Stockholm AB
Org.nr: 556847-8225
Bolaget erbjuder strategisk rådgivning och affärsutveckling till privatpersoner och företag. Bolaget ska även förmedla affärskontakter, investera i fastigheter och andra bolag samt utveckla varumärken inom sport- och häl ...
The Right Qway AB
Org.nr: 559011-5555
Bolaget skall bedriva management- och IT-konsulting samt förvaltning av och handel med aktier, övriga värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
The Startup Space AB
Org.nr: 556937-0926
Föremålet för aktiebolagets verksamhet är att bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom IT. Företaget utvecklar och tillhandahåller internet-tjänster relaterade till media, annonser och nyheter och förvaltar värdep ...
The Story of a Crime AB
Org.nr: 556883-0458
Bolaget skall bedriva verksamhet med film-, TV- och mediaproduktion, förlagsverksamhet avseende spel, musik, och konst och handel med immateriella rättigheter, samt äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och fa ...
The Village Sthlm AB
Org.nr: 556758-2480
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Thea Produktion AB
Org.nr: 556673-3571
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, handelsrörelse inom konst, ...
Thekeyto Sweden AB
Org.nr: 556808-6507
Aktiebolagets verksamhet ska vara att konsult, uppläggning av marknadsstrategier, affärsutveckling, byggverksamhet, ny-, tilloch ombyggnationer, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för b ...
Thelins Konditori AB
Org.nr: 556446-8733
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och driva konditori- och restaurangrörelse, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Theorins Texter AB
Org.nr: 556747-6675
Föremålet för bolagets verksamhet är att skriva skönlitteratur och journalistik samt hålla föredrag, även ha rätt att äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Therlin Invest AB
Org.nr: 556956-5020
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta fast och lös egendom såsom aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Thermal Technologies Europe AB
Org.nr: 556839-8027
Bolaget ska bedriva handel med industri och energirelaterade produkter och tjänster samt därtill närliggande verksamhetsområden och handel med värdepapper och fastigheter.
THESJOLUNDS AB
Org.nr: 556705-1338
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom psykologi,personalutveckling företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel,förmedling och förvaltning av ...
Thinkable Group AB
Org.nr: 556915-3330
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Thirdmile Asset Holding AB
Org.nr: 556928-5926
Aktiebolaget ska bedriva äga och förvalta värdepapper, fastigheter och annan fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Breding Kommunikation AB
Org.nr: 556852-4051
Föremålet för bolagets verksamhet är reklamproduktion, PR, marknadsföring, försäljning och design samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Thomas Collin Förvaltning AB
Org.nr: 556679-4607
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt fastigheter, bedriva konsultationer inom området företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Hedström & Co AB
Org.nr: 556745-2254
Bolaget ska bedriva projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen, byggentreprenadverksamhet, äga och förvalta fastigheter, handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Thomas Lindgren Filmproduktion AB
Org.nr: 556673-3597
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och konsultera inom film, TV, reklam, rekvisita och scenografi samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall också vara att bedriva "platsletnin ...