Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Treerent AB
Org.nr: 556460-2851
Bolaget skall idka handel, uthyrning och övriga tjänster med bilar, båtar, entreprenadmaskiner inom byggnadsbranschen, idka stuteri-, djurhållnings- och lantbruksverksamhet, idka handel med fastigheter och värdepapper, ä ...
Trehjuling media AB
Org.nr: 556744-9235
Bolaget ska bedriva mediaproduktion, journalistikverksamhet, förlagsverksamhet, utbildningsverksamhet, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Trelina Nord AB
Org.nr: 556602-0649
Bolaget skall äga, förvalta och handla med aktier och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tremondia Invest AB
Org.nr: 556670-8730
Bolaget skall bedriva verksamhet inom handel och förvaltning av finansiella instrument och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden.
Trendstaden AB
Org.nr: 556726-7934
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Trendstaden Fastigheter HB
Org.nr: 969720-3033
Bolaget ska utan att bedriva sådan rörelse som avses i lagen om kreditaktiebolag eller lag om bankrörelse eller lag om fondk.rörelse, bedriva dels finansieringsrörelse, leasing och uthyrning av fastigheter, byggnander, b ...
Tresurs Management ZK AB
Org.nr: 556475-0536
Bolaget skall bedriva verksamhet som konsulter i organisationsutveckling, ävensom konsulter i rekrytering och avveckling av framförallt chefer och specialister verksamma i svenskt näringsliv och offentlig sektor. Bolaget ...
Tresurs Personmekano AB
Org.nr: 556529-2256
Bolaget skall bedriva verksamhet som konsult i organisations och personalutveckling, ävensom konsult i avveckling av framför allt chefer och specialister verksamma i svenskt och internationellt näringsliv och offentlig s ...
Treunderpar AB
Org.nr: 556477-1938
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt och indirekt bedriva administrativa tjänster, inköp, försäljning och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Trevistas AB
Org.nr: 556748-6724
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom områdena studie och yrkesvägledning, omvärldsanalys, strategi, ledning och utvärdering av projekt inom IT- och utbildningsområdet, äga och förvalta fastigheter och bedriva hand ...
Tribeca Gruppen Invest AB
Org.nr: 556420-8451
Bolaget ska bedriva arkitektuppdrag, projektering, projekt- ledning, inredning samt förvaltning av fastigheter. Varuhandel av husgeråd, utrustning och inredning samt handel med värde- papper. Bolaget ska även utöva event ...
Trido AB
Org.nr: 556662-5330
Bolaget skall bedriva produktion av tryck och elektronisk media samt försäljning av reklam och mediaprodukter, ävensom äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Trigera IT AB
Org.nr: 556854-1782
Utveckling och försäljning av mjukvara samt konsultverksamhet inom IT-branschen och därmed förenlig verksamhet. Köp och avyttring av värdepapper och fastigheter.
Trind AB
Org.nr: 556294-0089
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter. Vidare skall företaget bedriva konsultverksamhet inom dataprogramvaror och kommunikation samt utbildning. Företaget skall också bedriva konsult- och utbildnin ...
Trinntorps ProduktionsAB
Org.nr: 556286-1616
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av elektronik- produkter hänförliga i huvudsak till larm- och datasystem, service av medicinsk utrustning, installation av el-produkter samt förvaltning av fastigheter o ...
Trintorpsbyggen AB
Org.nr: 556337-7653
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse för ny och ombyggnader av fastigheter och inredningar samt inköp och försäljning av fastigheter och därmed förenliga verksamheter.
TRIOMAN AB
Org.nr: 556644-3320
Bolaget skall förmedla lägenheter och fastigheter och konsultverksamhet som tillhör detta område.
Tripeta AB
Org.nr: 556556-1890
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bedriva konsultverksamhet inom fastigheter och därmed förenlig verksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
TRISARA Invest AB
Org.nr: 556827-9656
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, BRF, BRF-ombildning, äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Trismegitos AB
Org.nr: 556797-1352
Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, konstruera och marknadsföra produkter för hem, fritid, sport och arbetsplats, äga och marknadsföra licenser, patent och andra immateriella rättigheter, äga och förvalta ...