Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Prispallen Holding AB
Org.nr: 556869-5380
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Priva Konsult AB
Org.nr: 556529-7750
Bolaget skall äga, förvalta och handla med fastigheter, bilar och båtar. Bolaget skall även driva åkeriverksamhet. Bolaget skall även bedriva verksamhet förenlig med ovan nämnda verksamhetsområde.
Pro. Åkerlund och Partners AB
Org.nr: 556338-0673
Bolaget skall bedriva handel med malmer och metaller, ferrolegeringar och andra råmaterial, bränsle, utrustning för renovering av olje- och bensintankar, valutor, aktier, konst, antikviteter och fastigheter, utföra renov ...
Pro2-Immo-Holding Sweden AB
Org.nr: 556851-5737
Bolagets verksamhet skall vara att: a) förvärva, äga, innehava, administrera, kontrollera och förvalta andelar i svenska eller utländska företag vars verksamhet enligt deras bolagsordning är: i) förvärva, äga, innehava, ...
Proanima AB
Org.nr: 556447-2024
Aktiebolaget ska bedriva byggledning, fastighets- och byggkonsultverksamhet, byggentreprenader, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Probus Development AB
Org.nr: 556177-7417
Bolaget skall driva ingenjörsfirma och handels- och agenturverksamhet med järn, metaller, trä, kemikalier och byggmaterial, tillverka och försälja järn-, metall- och träprodukter samt äga och förvalta fastigheter, aktier ...
Procorcon KB
Org.nr: 916634-0126
Äga och förvalta fast och lös egendom samt därtill själva, eller genom hel- och delägda bolag, bedriva fastighetsrelaterad verksamhet i form av förvärv, förvaltning och förädling av fastigheter, samt annan därmed förenli ...
Prodomus AB
Org.nr: 556494-4295
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva författarverksamhet, hålla föredrag, driva konferensverksamhet, utföra konsultuppdrag i finansieringsfrågor, tillhandahålla arbetande styrelseledamöter, uppföra, köpa och ...
Produktion & Entreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556959-2552
Bygg, anläggning, sanering , rivning samt transporter. Personaluthyrning inom bygg och transportsektorn. Konsultverksamhet inom bygg och transporter. Import, export samt försäljning av entreprenadmaskiner. Förvaltning av ...
Produktion i Stockholm Film AB
Org.nr: 556931-6689
Verksamheten ska bestå av konsultverksamhet inom reklam, filmproduktion och förvaltning av värdepapper och fastigheter.
Produktionslogik i Stockholm AB
Org.nr: 556384-9461
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring, utbildning och konsulting inom elektronisk och verkstadsteknisk industri och dessutom bedriva detaljhandel inom heminredning och äga och förvalta aktier och fastigheter s ...
PROEXCON AB
Org.nr: 556831-6243
Föremålet för bolagets rörelse är: Försäljning inom bygg- och anläggningsbranschen. Utbildning inom segling och navigation mot privatpersoner och företagare. Teknisk och ekonomisk förvaltning av bostadsrätter och ekonomi ...
Profi Fastigheter II AB
Org.nr: 556764-9438
Bolaget ska genomföra direkta och indirekta investeringar i nordiska fastigheter och fastighetsrelaterade produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Profi Fastigheter kompl. AB
Org.nr: 556697-1098
Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Profi I Fastigheter Sverige AB
Org.nr: 556660-5894
Bolagets verksamhet är att genomföra direkta och indirekta investeringar i svenska fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Profi III InfraCity AB
Org.nr: 556922-4198
Bolagets verksamhet ska bestå i att genomföra direkta och indirekta investeringar i nordiska fastigheter och fastighetsrelaterade produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Profi III InfraCity Holding AB
Org.nr: 556918-4806
Bolagets verksamhet skall bestå i att genomföra direkta och indirekta investeringar i nordiska fastigheter och fastighets- relaterade produkter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
PROFIN Consulting AB
Org.nr: 556304-0426
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, värdepapper, frimärken och annan lös egendom samt idka konsultverksamhet i ekonomisk och finansiell administration, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Profit Invest AB
Org.nr: 556235-4489
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva handel med värdepapper, fastigheter, import och export av textilier samt heminredning, ekonomisk konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Profundo AB
Org.nr: 556199-8146
Bolaget skall direkt eller via andelar i andra bolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.