Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

08 Fastighetsutveckling AB
Org.nr: 556906-6318
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling, nybyggnation och renovering inom fastighetsbranschen, förädla, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
123 Pension AB
Org.nr: 556707-2540
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper och fastigheter, kapitalförvaltning och konsultverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
1909 Fastighets AB
Org.nr: 556270-8148
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2 Adviser AB
Org.nr: 556828-1470
Aktiebolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom områdena bokföring, ekonomistyrning, administration, personaladministration och administrativ utveckling, HR frågor, förmögenhetsförvaltning samt handel ...
2 Partners AB
Org.nr: 556548-3707
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen, reklamverksamhet, presentationsmaterial, reklamartiklar, layout, formgivning, konsthantverk, kampanjer, handel med produkter som vänder sig till sällskapsdjur, ...
2000 Gruppen i Stockholm AB
Org.nr: 556552-9202
Bolaget skall bedriva marknadsföring även konsultverksamhet och utbildning inom nämnda område. Import och försäljning av nya och begagnade bilar. Försäljning av fastigheter och tomter, hus och bostadsrätter. Arrangemang ...
2007 NannyNu AB
Org.nr: 556662-0851
Bolaget skall direkt eller via hel- eller delägda företag utföra barnpassning, barnkalas och andra barn- och familjerelaterade produkter och tjänster samt bedriva handel med fastigheter, värdepapper, aktier och fonder, f ...
2007-1 T.Euro AB
Org.nr: 556717-5103
Bolaget ska för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, förvärva, äga, inneha, sälja, överlåta, anvisa, belasta, pantsätta, finansiera, refinansiera eller på annat sätt handha lån med säkerhet i pantbrev eller annan l ...
2204 Förvaltning KB
Org.nr: 969737-8959
Bolaget skall bedriva ekonomisk redovisning och revision, förvaltning av egna och arrenderade fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
24Storage AB
Org.nr: 556996-8141
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att investera i fast egendom, direkt eller indirekt bedriva uthyrning av fastigheter och del av fastigheter, bedriva fastighetsanskaffnings-, fastighetsförvaltnings-, och fasti ...
24Storage Property Tyresö AB
Org.nr: 559016-8968
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter samt med ovanstående verksamhet förenlig verksamhet.
2KA 2 Karsman Arkitekter AB
Org.nr: 556507-8788
Bolaget skall bedriva byggnadsprojektering och byggnadsverk- samhet, konsulttjänster inom fastighetsekonomi och arkitektur, mäkleriverksamhet avseende fastigheter, köp, iordningsställande och försäljning av veteranbilar, ...
2kronor Hotel AB
Org.nr: 556827-1885
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara hotell- och restaurangrörelse, konferensverksamhet, äga och förvalta aktier i bolag, äga och förvalta fastigheter, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
3 äpplen AB
Org.nr: 556825-1770
Konsultverksamhet inom IT, affärsutveckling, reklam, fotograf- ering, multimedia och marknadsföring. Äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
360 IT Sverige AB
Org.nr: 556594-4252
Bolaget skall bedriva försäljning samt underhåll av datasystem, konsultverksamhet främst rådgivning inom IT-området äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
3D Fastigheter AB
Org.nr: 556831-9189
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster vid tredimensionella fastighetsombildningar, äga och förvalta utskiftande kommersiella fastigheter, utföra teknisk- och ekonomisk förvaltning av utskiftade fastigheter och därme ...
3TAGE AB
Org.nr: 556947-8133
Holdingbolag, ägande av aktier i bolag och fastigheter
4 EVER SAFE AB
Org.nr: 556762-7863
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva montering av säkerhetsfilm, gallerigrindar samt renovering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
4-team Fastighets AB
Org.nr: 556756-3985
Föremålet för bolagets verksamhet är att förädla och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
41ALL AB
Org.nr: 556471-6974
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, varumärkesutveckling, designutveckling, innovation och kommunikation. Utveckling och marknadsföring av sportutrustning, mode och inredning samt äga och fö ...