Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Afsnee AB
Org.nr: 556596-4110
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Afsnee Holding AB
Org.nr: 556615-2368
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Afsnee i Stockholm AB
Org.nr: 556897-2656
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Agapi Boating AB
Org.nr: 556717-7810
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, import och försäljning av båtar, kläder och fritidsutrustning, event-verksamhet, företrädesvis med båtcharter. Bolaget skall också bedriva värdepappershandel och kunna ...
Agapi Leasing AB
Org.nr: 556990-2603
Bolaget ska bedriva båtuthyrning, båtcharter, event-verksamhet, i samband med detta, guidade turer, och andra relaterade tjänster inom båtlivet. Bolaget ska kunna äga båtar och fartyg i Sverige och utomlands samt kunna i ...
Agapi Life AB
Org.nr: 556907-9980
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva event-verksamhet, företrädesvis med båtcharter, men även annan typ av verksamhet som jakt, guidade turer, vindsurfing, kanoting och andra äventyrssporter. Bolaget skall även arb ...
AGDA FASTIGHETER HB
Org.nr: 916922-4541
Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Husbyggnadstekniska konsulttjänster.
Ageman Holding AB
Org.nr: 556833-9591
Bolage ska bedriva förmedling, köp, försäljning av fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och likartade andelar, bolag och rörelser, vars huvudsakliga tillgång utgöres av fastighet eller annan förutnämnd egendom, bedriva ...
Aggarex Holding AB
Org.nr: 556833-7249
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att indirekt genom hel eller delägda bolag, äga, inneha och förvalta fastigheter, tomträtter, bostadsrätter, aktier i fastighetsbolag och andra bolag samt bedriva med nu näm ...
Agido Invest AB
Org.nr: 556887-7061
Bolaget skall bedriva aktiv investeringsverksamhet i exempelvis, men ej begränsat till, aktier, fastigheter och valutor, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva verksamhet för nödvändig kapital- och ...
Agilar Development AB
Org.nr: 556815-2077
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel, caféverksamhet, förvärva och upplåta immateriella rättigheter till licenstagare och därtill skall utöva relaterade konsultverksamhet, tjänster och produkter.Bolaget skall bedri ...
Agnes & Lisas Blommor AB
Org.nr: 556266-4887
Bolagets verksamhet ska utgöras av blomsterförsäljning, handel med mark, fastigheter och värdepapper, båtuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Agnosia Fastighets AB
Org.nr: 556678-2099
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AHC Invest AB
Org.nr: 556833-1697
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Ahlstrand arkitekt & inredning AB
Org.nr: 556390-2435
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena för arkitektarbete, design, inredning och ekonomi även som köpa, förvalta och sälja fastigheter. Samt ateljésömnad för hem och offentlig miljö.
Ahlström & Ahlström AB
Org.nr: 556676-7686
Bolaget ska bedriva konsultation inom företagsledning, journalistik samt inredning. Bolaget ska även handla med värdepapper, fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ahrbom Arkitektkontor AB
Org.nr: 556327-8281
Bolaget skall bedriva arkitektrörelse, fastighetsförvaltning och handel med fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ahura Mazdae AB
Org.nr: 556995-2335
Konsultuppdrag inom hälso- och sjukvård. Köp av fastigheter och bostadsrätter samt uthyrning.
AI Executive Search Olrog AB
Org.nr: 556983-8443
Bolaget ska bedriva chefsrekrytering, konsultverksamhet inom ledarskap, individutveckling, redovisning, finansiering och affärsutveckling samt förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Aifloo AB
Org.nr: 559005-9753
Bolaget ska utveckla och sälja produkter baserade på IT-system för Artificiell Intelligens (AI), samt bedriva förvaltning av värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.