Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

AB Skrot Johan CYB12
Org.nr: 556241-9977
Bolaget skall köpa, förvalta och sälja fastigheter.
AB Skrot Johan DEU 1
Org.nr: 556752-2908
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Skrot Johan Malmfälten
Org.nr: 556742-4725
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter, värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Skrot Johan Perseus 9
Org.nr: 556569-9328
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB Skrot Johan Typhon 10 - 11
Org.nr: 556626-4353
Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB SkrotJohan Holding
Org.nr: 556872-6714
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB SkrotJohan Invest
Org.nr: 556738-2568
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper och metallskrot, båtcharter, produktion av musik, konsertverksamhet, verksamhet inom den audiovisuella sektorn, PR och artistmanagement samt idka d ...
AB SkrotJohan Perseus 2
Org.nr: 556919-8616
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Startkapitalet nr 6229
Org.nr: 556890-8239
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Stenkollen
Org.nr: 556829-2824
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom juridik, ekonomi och redovisning, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta aktier och andelar i svenska och utländska bolag. Därjämte kan bo ...
AB Stockholm Instrumentet 10
Org.nr: 559017-4438
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter.
AB Stockholms Persienn & Markis
Org.nr: 556192-3284
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att åtaga sig tillverkning och försäljning av persienner och markiser samt därmed förenlig verksamhet. Förvaltning av fastigheter.
AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
Org.nr: 556645-9755
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att -lämna, förmedla, överlåta och förvärva krediter avseende: a) bostads-, kontors- och affärsfastigheter, b) annan bebyggelse, för vilken statlig bostadssubvention lämnas, ...
AB Vitgatan
Org.nr: 556761-9571
Bolaget ska bedriva renovering och nybyggnad av lägenheter och fastigheter, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och andra förmögenhetsobjekt samt idka därmed förenlig verksamhet.
Abanicos HB
Org.nr: 969676-9851
Konsultverksamhet inom fastigheter, bokföring, trading samt rådgivning gällande företagsfrågor och därmed förenlig verksamhet.
ABC Rådgivning HB
Org.nr: 916630-2118
Teknisk fastighetsförvaltning såsom besiktning av lägenheter och fastigheter, upphandling och beställning av entreprenader, installationer och större reparationsarbeten för fastigheter, rådgivning till fastighetsägare oc ...
Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB
Org.nr: 556686-0127
Bolaget ska självt eller genom bolag köpa, försälja, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aberdeen Fastighetsholding AB
Org.nr: 556686-0135
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom bolag köpa, försälja, äga, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Aberdeen P-N Göteborg AB
Org.nr: 556710-7726
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aberdeen P-N Sweden Holding AB
Org.nr: 556712-8011
Bolaget ska direkt eller indirekt äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.