Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Gamla Stan Praktiker AB
Org.nr: 556663-1049
Bolagets verksamhet skall vara tandläkarpraktik med tillhörande verksamhet.Bolaget skall äga och förvalta mark och fastigheter. Bolaget skall handla med aktier och värdepapper och därtill hörande verksamhet
Gamla Stans Rörservice AB
Org.nr: 556338-8478
Bolaget skall bedriva underhåll av fastigheter, installation av rör och sanitet, äga och förvalta fast egendom, driva fastighetsförvaltning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gamla stans Snickeri AB
Org.nr: 556694-4616
Bolaget skall projektera, bygga, äga och förvalta fastigheter såväl för allmänna som för offentliga ändamål. Tillverka och installera inredningar för enskilda och offentliga ändamål. Idka handel med möbler och mattor sam ...
Gamla Tegelkronan Fastighets AB
Org.nr: 556642-9071
Bolaget skall bedriva förvärv och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Gamla Tingshuset i Västerås AB
Org.nr: 556450-4610
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
GapConnector Broviken AB
Org.nr: 556665-5972
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att tillhandahålla rådgivning och biträde för upphandling av varor och tjänster, äga, förvalta och förädla fastigheter, att utforma, driva och äga hemsidor med inriktning på r ...
Garami Group AB
Org.nr: 556902-5843
Bolaget ska arrangera event och bedriva PR för företag och artister, bedriva konsultationer inom filmskapande och redigering av film. Bolaget ska vidare bedriva klädesagentur, konsultationer inom varumärkesetableringar o ...
Garantföreningen Hellas' friluftshem u.p.a.
Org.nr: 714000-0394
Föreningen har till ändamål, att i samarbete med sim- och idrottsklubben Hellas i Stockholm inköpa eller arrendera en eller flera fastigheter i Stockholms omgivningar, därå inrätta, förvalta och bedriva friluftshem samt ...
GARANTIA HB
Org.nr: 916621-2036
MEDICINSK VÅRD OCH DÄRMED FÖRENLIG UTBILDNING, KONSULTATION, INFORMATION OCH UTVECKLING, FASTIGHETSFÖRVALTNING, HANDEL MED FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Garavan Consulting AB
Org.nr: 556977-2394
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, företagsledning och styrelsearbete, samt handel med varor inom sport, kläder, mode, sjöliv, resor, fastigheter samt handel med värdepapper och konst.
Garbergs Reklambyrå AB
Org.nr: 556670-0232
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, konsultverksamhet inom affärsutveckling, utbildning och marknadsföring, franchisingverksamhet inom reklambranschen, köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, d ...
Garbergs äger AB
Org.nr: 556945-5933
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter, direkt eller indirekt, jämte därmed annan förenlig verksamhet.
Garbo Trading AB
Org.nr: 556742-5730
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, information, dataprogrammering och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt be ...
Gardesa AB
Org.nr: 556850-0630
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter, bedriva utvecklingsprojekt inom fastighetsbranschen, konsult- tjänster inom finans- och fastighetsbranschen, handel med värdepapper samt därmed förenlig ver ...
Gardet AB
Org.nr: 556393-3885
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter, värdepapper och konsultverksamhet inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Gardexa Production AB
Org.nr: 556991-1562
Bolaget skall bedriva ny-, om och tillbyggnader av fastigheter, VVS samt konsulttjänster vad avser byggnationer och hus- renoveringar, handel och förvaltning med och av fastigheter, handel med råmark, tomtmark och fastig ...
Gardiner & Theobald (Sweden) AB
Org.nr: 556846-6162
Bolaget ska bedriva verksamhet inom service riktad mot byggnadsindustrin, företrädesvis kostnadseffektivitet, projektledning, konstruktionslösningar, utvecklingsledning, projekteringssamordning samt förvalta och utveckla ...
Gaston Förvaltnings AB
Org.nr: 556545-4971
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggsektorn, äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gastro Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556304-5177
Bolaget skall bedriva medicinsk verksamhet med konsultationer och behandling samt konsultverksamhet inom företagsledning och företagsutveckling. Därutöver kan bolaget äga, förvalta och handla med värdepapper och fastighe ...
Gastro- Mag och Tarmspecialisterna vid Odenplan AB
Org.nr: 556791-2653
Bolaget ska bedriva medicinsk verksamhet med konsultationer och behandlingar samt konsultverksamhet inom företagsledning och företagsutveckling. Därutöver ska bolaget äga, förvalta och handla med värdepapper och fastighe ...