Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Baikovs BilCenter AB
Org.nr: 556963-8686
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar och båtar, reservdelar och biltillbehör, bilverkstad, reparation av motorfordon, handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Baikovs BilCenter HB
Org.nr: 969743-7185
Handel med bilar och båtar, reservdelar och biltillbehör, bilverkstad, reparation av motorfordon, handel med fastigheter, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bakau AB
Org.nr: 556673-4926
Föremålet för bolagets verksamhet är att producera reklam, äga, förvalta och driva reklambyråverksamhet, fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bakel AB
Org.nr: 556719-9640
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, import och distribution av datasystem, utveckla programvara samt förvalta värdepapper och fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Balaton AB
Org.nr: 556096-4933
Bolaget skall bedriva handel med fastigheter i Sverige och utomlands samt bedriva konsultverksamhet avseende fastighetsförädling samt därmed förenlig verksamhet.
Baldakinen AB
Org.nr: 556325-6204
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet, restaurangverksamhet, reklamverksamhet, anordna musikalisk- och annan underhållning, äga och förvalta fastigheter och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Balders Handelshus AB
Org.nr: 556199-8328
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom transport, ekonomi och administration, försäljning av drivmedel, kläder och reklamartiklar, försäljning och uthyrning av kontorsmaskiner, import och försäljning ...
Baldersro AB
Org.nr: 556627-5920
Bolaget skall bedriva förvärv, bebyggande, förvaltning och försäljning av fastigheter och bostadsrätter, samt förvärv, uthyrning och försäljning av bilar och båtar. Förvärv, förvaltning och försäljning av värdepapper, jä ...
Baleng Investment AB
Org.nr: 556887-4357
Konsultverksamhet inom marknadsföring, coaching, PR, fastighet, byggbranschen, ekonomi, juridik, annonsering, events och reklam. Uthyrning av annonsplatser, PR-tjänster, hyresrätter, bostadsrätter, fastigheter, arrenden ...
Ballsab AB
Org.nr: 556587-6991
Föremål för bolagets verksamhet är billackering, handel med verkstadsmaskiner för mekanisk verkstad, motorcyklar, motorcykel delar, bilar, bildelar, petroleum produkter, metaller, verktyg, fastigheter, fastighetsförvaltn ...
Balmoral Invest AB
Org.nr: 556767-9179
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Baltazar AB
Org.nr: 556923-3959
Bolaget skall bedriva rådgivning avseende fastigheter.
Baltic Petrolium Logistic Trading Distribution KB
Org.nr: 969730-3874
Försäljning, förvaring, distrubition av petrokemiska produkter. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenling verksamhet.
Bananrepubliken AB
Org.nr: 556567-1491
Bolaget skall idka producerande verksamhet, konsultverksamhet, förlagsverksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, turnéverksamhet samt handelsrörelse allt inom grammofon-, mu ...
Banéret Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556767-6571
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och aktier och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Banéret Fastighetsförvaltning i Stockholm AB
Org.nr: 556767-6563
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och aktier och annan lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bangstad United AB
Org.nr: 556550-3272
Bolaget bedriver konsultation inom sök och förmedlingsuppdrag inom kommersiella fastigheter, marknadskommunikation samt möbel- design och inredning samt därmed förenlig verksamhet.
Banhof 1 Holding AB
Org.nr: 556892-7890
Bolaget ska förvalta fastigheter och värdehandlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Banhof 2 Holding AB
Org.nr: 556892-7924
Bolaget ska förvalta fastigheter och värdehandlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Banhof Holding AB
Org.nr: 556892-7908
Bolaget ska äga och förvalta aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.