Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

RSS Nordic Project Ekerö AB
Org.nr: 556979-9371
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ruay Invest AB
Org.nr: 556811-4044
Bolaget ska idka handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Rubens Capital AB
Org.nr: 556879-0926
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Rudbaeck Estate Development Sweden AB
Org.nr: 556743-8469
Bolaget ska bedriva handel med och förvalta fastigheter, värde- papper, konst och antikviteter samt bedriva konsultverksamhet inom data, marknadsföring, projektutveckling, redovisning, samt 'drivaäga hotell, vård- och sj ...
Rudbäck & CO Association-Konsult HB
Org.nr: 969693-9405
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, värdepapper, konst och antikviteter, samt konsultverksamhet inom data såsom utvärdering av datasystem för bl a fastighets- och hotellbranscherna, marknadsf ...
Ruddammen Fastighets AB
Org.nr: 556927-7865
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Rudolf & Co HB
Org.nr: 916608-9020
Konsultverksamhet: inom försäljning och organisation. Bemanning: uthyrning av personal, rekrytering. Telemarketing, marknadsundersökningar. Försäljninga av fastigheter, handel med värdepapper. Mäklare inom försäkring.
Ruhe by mail AB
Org.nr: 556792-1688
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva detaljhandel och postorder med varuhussortiment, försäljning inom detalj- och dagligvaruhandeln, försäljning av presentartiklar, catering- verksamhet, handel med motorfordon, ...
Run Equity AB
Org.nr: 556080-4774
Bolaget ska äga samt utveckla bolag inom IT, Medicinsk utrustning, Läkemedelsutveckling, Rening, separation, sol, vatten och vindenergi, energibesparing, kraftgenerering, tjänsteföretag samt bolag riktat mot finansverksa ...
Rundblom Fastigheter AB
Org.nr: 556845-7492
Bolaget ska äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Runemount Scandinavia AB
Org.nr: 559007-6336
Rådgivning, certifiering, utbildning, import och partihandel, grossist- och detaljistverksamhet inom i huvudsak livsmedel, drycker och alkoholhaltiga drycker. Bolaget skall även bedriva konceptutveckling, events, person ...
Runmaren AB
Org.nr: 556962-3688
Köp, försäljning och förmedling av värdepapper samt äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Runö Fastigheter HB
Org.nr: 969723-2107
Fastighetsutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom.
Rutstaden Fastigheter AB
Org.nr: 556324-4358
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Rutstaden Fastigheter I AB
Org.nr: 556266-9407
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Rutstaden Fastigheter II AB
Org.nr: 556616-0049
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Rutstaden Service AB
Org.nr: 556964-1011
Bolaget ska bedriva, direkt eller indirekt, förvaltning av fastigheter och värdepapper, tillhandahålla administrativa och ekonomiska tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
RW Capitum Svenska AB
Org.nr: 556716-7365
Bolaget ska bedriva finansiell rådgivning, agera som försäkringsmäklare och fondandelsförmedlare inom EU - område där bolaget innehar tillstånd hos Finansinspektionen för sin verksamhet. Bolaget ska också kunna förvalta ...
Ryan Investments AB
Org.nr: 556949-0021
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, företag och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ryda Bruk AB
Org.nr: 556006-0591
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag utveckla företag, företrädesvis inom medicinsk teknik, bioteknik och verkstadsindustri samt att direkt eller via dotterb ...