Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

NUNU AB
Org.nr: 556912-1816
Bolaget ska bedriva tillverkning av bröd och konditorivaror, café- och restaurangrörelse, äga och förvalta dotterbolag, fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nursehouse AB
Org.nr: 556809-6274
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bemanning, personal- rekrytering och konsultation gällande personalhantering. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter och värde- papper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nutrend Sverige AB
Org.nr: 556648-4829
Bolagets verksamhet skall vara'följande: Managementkonsulttjänster inom det'SvenskaNordiska näringslivet med fokus på finansiella lösningar, försäljning av produkter inom skönhet och hälsovård, import och försäljning av ...
NvH Invest AB
Org.nr: 556898-1459
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper, konsultverksamhet inom finans, energi, fastigheter och bioenergi samt därmed förenlig verksamhet.
Nya Nordic Management AB
Org.nr: 556471-2031
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva management-utbildning och lämna konsultationer inom management, äga och - eller förvalta aktier, värdepapper och fastigheter liksom annan lös egendom, bedriva rådgi ...
Nya Vilunda Fastighets AB
Org.nr: 556781-6789
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Nyaki Holdings AB
Org.nr: 556793-5027
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt försäljning av tillhörande konsulttjänster.
Nyberg & Nyberg AB
Org.nr: 556735-5614
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom management, beteendevetenskap och IT, värdepappershandel, förvaltning av fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nybohov Fastighets AB
Org.nr: 556117-9564
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena produktutveckling, marknadsförning, finansiering och management, försäljning av båtar, förvaltning av fastigheter, produktutveckling i egen regi samt idka därmed före ...
Nyckelberga Förvaltning AB
Org.nr: 556464-4515
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och konst förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nyhyttans Ordverkstad AB
Org.nr: 556801-7411
Bolaget ska bedriva litterära och fackboksrättigheter, föredrag och uppläsningar samt handel med fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nykvarn Tillbringaren 2 Fastighets AB
Org.nr: 556987-3804
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nyköpings Väghus KB
Org.nr: 969683-2766
Köp, försäljning och förvaltning av fastigheter.
Nylanco Executive AB
Org.nr: 556565-7383
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, äga, förvalta och handla med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Nyman brand AB
Org.nr: 556950-6610
Bolaget skall förvalta aktier, finansiella instrument och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Nymark Stockholm AB
Org.nr: 556105-8768
Bolagets verksamhet är handel med kapitalvaror såsom bilar och båtar samt förvaltning och förädling av fastigheter. Bolaget ska även bedriva konsultationer och service inom fastighets- och bilbranschen samt även äga och ...
Nynäs Development AB
Org.nr: 556772-7556
Bolaget ska direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter, bedriva ombyggnationer, reparationer, projektering, uthyrning, leasing- och uthyrningsverksamhet av kontors- och butiksinventarier ...
Nynäshamn 16 AB
Org.nr: 556772-8547
Bolaget skall direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nynäshamn Business Park AB
Org.nr: 556707-9941
Bolaget ska direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter, bedriva ombyggnationer, reparationer, projektering, uthyrning av fastigheter, leasing- och uthyrningsverksamhet av kontors- och bu ...
Nynäshamn Telegrafen 7 AB
Org.nr: 556956-1474
Bolaget skall direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter, bedriva ombyggnationer, reparationer, projektering, uthyrning av fastigheter, leasing- och uthyrningsverksamhet av kontors- och ...