Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Skanska Mark och Exploatering Invest nr 1 AB
Org.nr: 556810-8103
Bolaget skall äga och utveckla fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Skanska Mark och Exploatering Invest nr 2 AB
Org.nr: 556810-8111
Bolaget skall äga och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Skanska Mark och Exploatering Snickaren AB
Org.nr: 556786-8616
Bolaget ska bedriva verksamhet i form av fastighetsförvaltning, byggnationer av fastigheter, tomtexploatering och därmed förenlig verksamhet.
Skanska Nya Hem Lila AB
Org.nr: 556716-2903
Bolaget skall äga fastigheter och bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Skanska Sverige AB
Org.nr: 556033-9086
Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva rörelse och konsulterande verksamhet företrädesvis inom affärsområdena byggande, byggnadsmaterial, maskinuthyrning inom byggbranschen, energi och fastigheter samt ...
Skanska Sverige Inköp AB
Org.nr: 556528-3826
Bolaget skall i och utanför Sverige, antingen direkt eller genom dotterbolag, bedriva inköps-, grossist och försäljningsverksamhet i första hand inom affärsområdena byggande, byggnadsmaterial, energi och fastigheter samt ...
Skanska Örgryte Torp AB
Org.nr: 556950-2676
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Skanskvarnen i Stockholm AB
Org.nr: 556540-9520
Bolaget skall inom fastighetsbranschen bedriva handel och förmed- ling av mark och fastigheter, samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Skanssundets Fastigheter AB
Org.nr: 556442-3191
Bolaget skall bedriva uppfödning av hästar, konsultverksamhet inom företagsledningsområdet, handel med värdepapper och konst, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Skaresta Gård AB
Org.nr: 556351-2952
Bolaget skall idka jord- och skogsbruk, konsultation och utbildning inom marknadsföring försäljning, konsultation och handel med byggnadsmoduler, handel med utrustning och tillbehör inom bygg- och anläggningsbranschen, h ...
SKARNVEST AB
Org.nr: 556255-2330
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan äga och förvalta fastigheter.
Skattejuristen Hans Tegnander AB
Org.nr: 556859-3254
Bolaget skall bedriva skatterådgivning, förvaltning av kapital och fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Skavkulla Brygga VA EF
Org.nr: 769611-2692
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att låta projektera och anlägga en VA-anläggning för medlemmarnas fastigheter, till tomtgräns. Efter genomförandet skall anläggningen överlåtas ti ...
Skellefteå Kontoret 2 AB
Org.nr: 556753-3285
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Skeppsbar i Gamla Stan AB
Org.nr: 556788-4241
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta bolag-, fastigheter, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Skeppsbrogränd AB
Org.nr: 556560-5226
Bolaget skall bedriva konsultationer och arbetsleding inom VVS branschen samt förvaltning av aktier, värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Skeppsbron Brygg & Bygg AB
Org.nr: 556380-0605
Bolaget skall bedriva byggnation, reparation och underhåll av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Skeppsbrotornet AB
Org.nr: 556395-8049
Bolaget skall bedriva handelsrörelse och agenturverksamhet med medicinsk teknisk utrustning samt utföra konsultuppdrag inom nämnda områden: tjänster, uppdrags- och konsultverksamhet inom datorer, datateknik, ekonomi och ...
Skeppsholmen Fastighetsmäkleri AB
Org.nr: 556546-6744
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara yrkesmässig förmedling och uthyrning av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet och arrenderätte ...
Skeppsholmen Kommersiella m2 AB
Org.nr: 556569-9450
Bolaget bedriver yrkesmässig förmedling och uthyrning av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet och arrenderätter. Bolaget bedriver även kon ...