Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

ALB Finansrådgivning AB
Org.nr: 556365-1164
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom finans- och kapitalmarknad och därmed förenlig verksamhet.
Albackens Förvaltning AB
Org.nr: 556530-7369
Bolaget skall bedriva handel med nya och begagnade tankfordon samt äga och förvalta fastigheter, köpa och sälja aktier samt därmed förenlig verksamhet.
AlbergaHerrgård AB
Org.nr: 556731-1104
Bolaget skall utföra organisatoriska konsulttjänster, coaching, samtalsterapi och rådgivning i samband med detta, reparera och sälja smycken, äga, förvalta och hyra ut fastigheter, driva häst- och hundpensionat, handel m ...
Alberta Fastigheter AB
Org.nr: 556700-4758
Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alberta Fastigheter i Stockholm AB
Org.nr: 556679-8749
Föremålet för bolagets verksamhet är att själva eller genom helägda eller delägda bolag, förvärva, äga, förvalta och utveckla fast egendom och aktier och andelar i bolag med nuvarande verksamhet samt därmed förenlig verk ...
Albrektson Post Production AB
Org.nr: 556964-2738
Bolaget ska bedriva efterbearbetning av film och video, främst reklamfilm, DVD-produktioner och web-film och därmed förenlig verksamhet, köp och försäljning av fast och lös egendom, köpa, sälja och förvalta aktier, oblig ...
ALBREKTSSON TELEVISION AB CO KB
Org.nr: 916641-9235
Produktion, distribution, försäljning, import och export av video och film. Bildproduktion, ljud- och mixarbeten smat marknadsföring av video. Äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget ska även bedriva köp och försä ...
Alcadon AB
Org.nr: 556480-4341
Bolaget skall bedriva handel med kabel och eldon samt övrigt inom el- & databranschen, telefoner med tillbehör, TV, Radio, Hi-Fi- produkter, bilhandel, verksamhet inom ekonomi och finansiering dock ej sådan verksamhet so ...
Alea iacta est AB
Org.nr: 556668-5649
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet inom bokföring och redovisning. Handel med lösöre företrädesvis inom konfektion och bilindustri. Förvaltning av fast och lös egendom inom konfektion och bilindustri. Uthyr ...
Alecta Retail Holding AB
Org.nr: 556660-2594
Bolaget skall direkt eller indirekt genom bolag äga, utveckla och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alegra AB
Org.nr: 556552-0664
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom corporate finance och affärsledning. Bolaget skall vidare äga och förvalta, köpa och sälja värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alerfeldt & Son Consulting AB
Org.nr: 556703-4136
Bolaget ska bedriva marknadsföring och konsultarbete inom transport och logistik samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aleris First Holding AB
Org.nr: 556812-2633
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreationsverksamhet, bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fa ...
Aleris Group AB
Org.nr: 556813-5304
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreationsverksamhet, bedriva hotellverksamhet, förvaltning av ...
Aleris Holding AB
Org.nr: 556598-6782
Bolagets verksamhet skall vara att direkt eller indirekt, på uppdrag eller i egen regi, med egen personal eller inhyrda konsulter, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreatio ...
Aleris Omsorg AB
Org.nr: 556334-1659
Bolaget skall på uppdrag eller i egen regi med egen personal eller inhyrda konsulter bedriva vård och omsorg, rehabilitering och behandling av psykiskt funktionshindrade personer och av missbrukare med psykiska problem, ...
ALEX B Holdings AB
Org.nr: 556804-2229
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, uthyrning och leasing av lös egendom företrädesvis inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Alex Strehl Entertainment AB
Org.nr: 556609-1046
Bolaget skall bedriva management av artister, artistevenemang, marknadsföring av artister samt handel med värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alexa Fastigheter AB
Org.nr: 556714-6492
Bolaget skall köpa, utveckla och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Alexander Campbell-Wilson AB
Org.nr: 556885-3419
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar, samt idka därmed förenlig verksamhet.